Startuje projekt Smart Akcelerátor 

„Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu,“ řekl kdysi Tomáš Baťa. Dodat firmám ve Zlínském kraji zmíněnou odvahu, pomoci jim s pokrokovým rozvojem a tím celkově zlepšit kvalitu života v regionu. To je dnes cílem projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

 Žádost o financování tohoto projektu byla podána do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v současné chvíli projekt prochází hodnotícím procesem. Nicméně realizaci svých aktivit započal již prvního července. Myšlenkou celého projektu je pokračovat v dynamickém rozvoji inovačního prostředí a klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje a obyvateli chápány jako ty, které zde mají svůj základ z baťovské éry.

Konference ZLINTECH 2018

Projekt zastřešuje přímo Zlínský kraj a jeho realizací pověřil Technologické inovační centrum. „Projekt navazuje na předchozí Smart akcelerátor, v rámci kterého se od ledna 2016 do letošního června uskutečnila celá řada analýz, konferencí či workshopů a bylo připraveno několik projektových záměrů. Veřejností nejvíce vnímanou událostí, která se uskutečnila díky Smart akcelerátoru, byla loňská unikátní konference ZLINTECH zaměřená na nejnovější technologické trendy, robotiku, umělou inteligenci, digitalizaci či Průmysl 4.0,“ uvedl Pavel Slováček, jednatel Technologického inovačního centra.

Návazný, současný projekt Smart akcelerátoru se zaměřuje nejen na podporu tradičních průmyslů Zlínského kraje, ve kterých právě tyto moderní technologie nacházejí své uplatnění, ale i na kreativní průmysly jako design, audiovize, marketingové komunikace a architektura, v   nichž kraj vidí do budoucna značný potenciál. „Nový projekt nám dává nové příležitosti. Jsme jim otevřeni stejně tak jako novým spolupracím a partnerům,“ podotýká Martina Běťáková, RIS3 manažerka projektu.

Kraj chce také realizací nového projektu pokračovat v mapování a vyhodnocování změn a vývoje inovačního prostředí v kraji, zjišťovat potřeby a problémy rozvoje inovací ve firmách a iniciovat spolupráci firemního sektoru s výzkumem. Vizí projektu je připravit strategické projektové záměry a intervence zaměřené na udržení kvalifikovaných pracovníků v kraji a podpořit integraci vysoce kvalifikovaných zahraničních odborníků, umožnit zavádění nových prvků spolupráce firem a škol. Důležitou součástí projektu bude i komunikace přínosů systému „Kvality života ve Zlínském kraji“ vedoucí k zatraktivnění regionu.

Pro získání kvalifikovaných lidí do regionu a jejich udržení zde je nezbytné v komunikaci představovat příležitosti, které kraj nabízí ve vzdělávání i podnikání a zdůrazňovat silné stránky života ve Zlínském kraji. Lidé chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí. Všechny tyto aspekty kvality života Zlínský kraj splňuje,“ uvedl Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast strategického rozvoje a územního plánování.

Novinkou současného projektu je aktivita Pilotního ověření, kdy bude otestován nástroj „Podnikatelská akademie na středních školách“. „Jde o nastavení metodiky výuky žáků na středních školách k podnikavosti formou praktických hodin se zajímavými, inspirativními podnikateli a mentory působícími v oblasti byznysu,“ upřesnila Olesja Lancevská, manažerka Pilotního ověření.

Setkání firem z oblasti VR / AR

První uskutečněnou akcí nového projektu bylo oborové setkání firem podnikajících v oblasti virtuální a rozšířené reality, které proběhlo v červenci v prostorách Technologického inovačního centra. Hlavním cílem akce bylo seznámení a propojení subjektů z regionu, které mohou spolupracovat a rozvíjet zajímavé projekty v oblasti VR/AR. Firmy jako PRIA, WEBOO, WrapStyle a VRCØT dostaly možnost prezentovat své aktuální projekty či možnosti aplikace virtuální reality v různých oborech.

 

Kontakt:

Lenka Kostelníková

Marketingový specialista

Technologické inovační centrum s.r.o.

Tel: +420 733 690 867

Email: kostelnikova@ticzlin.cz

 

About the author