Zlínský kraj spouští analýzu inovačního prostředí v regionu

Zlínský kraj odstartoval rozsáhlou analýzu potřeb subjektů tvořících regionální inovační prostředí. Terénní šetření probíhá od prosince 2016 do února 2017 u vybraného vzorku firem ze Zlínského kraje, který byl vytipován jako vysoce inovační, společně se subjekty, které se zabývají vědou a výzkumem či podporou těchto aktivit.

Technologické inovační centrum oslovilo v průběhu listopadu 120 firem na základě více kritérií, zejména pak podle jejich inovačních projektů realizovaných na území Zlínského kraje. Analýza je realizována v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje a měla by společně s dalšími výstupy z tohoto projektu vyhodnocovat stav a vývoj našeho regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

,,Cílem průzkumu je identifikovat, s jakými problémy se firmy setkávají při praktickém zavádění inovací do praxe a jejich financování. Záměrem je také přijít na to, co firmám v oblasti vědy, výzkumu a inovací schází a jak by se na základě získaných informací daly zkvalitnit a rozšířit nabídky služeb Zlínského kraje a krajem zřízených institucí na podporu podnikání.“ Řekl Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje.

Od prosince 2016 do února 2017 tak zástupci Technologického inovačního centra navštíví řadu firem v celém kraji, kde budou prostřednictvím dotazníkového šetření sbírat informace pro celkové zpracování analýzy.

,, Odborný tým TICu je v tuto chvíli připraven na komunikaci s firmami a současně i na následné zpracování analýzy ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.“ Dodává Mgr. Daniela Sobieská, jednatelka Technologického inovačního centra a RIS3 manažerka projektu Smart Akcelerátor.

Dotazník, který je určený firmám naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.inovacnipodnikaci.cz v sekci O SPOLEČNOSTI, položce KE STAŽENÍ.

About the author