Zlínský kraj je centrem kreativního průmyslu

Zlínský kraj se stává významným regionem v kreativním průmyslu. Inovativní a designérské firmy představují provoz, který v budoucnu nebude možné zautomatizovat. Barevná protihluková stěna před obcí Bílovice je vyrobená ze starých pneumatik, pozornost tak upoutá na první pohled. Podobná stojí i u nejfrekventovanější české dálnice nebo u silnic na Slovensku, v Polsku nebo Německu. Vznikla v bílovické firmě mmcité+, která patří mezi známé designérské společnosti Zlínského kraje. Ukazuje se, že právě ty budou v budoucnu pro region čím dál důležitější. „Nabízíme stabilní pracovní místa, která nelze nahradit automatizací nebo přenesením do zahraniční montovny, zvýšení image celého regionu i zastavení odlivu mladých lidí,“ vysvětlil přednosti kreativních firem předseda představenstva mmcité+ Radek Hegmon. Řada výrobců ve Zlínském kraji totiž dlouhodobě řeší nedostatek lidí. Někteří už začali své provozy automatizovat, využívat robotiky a počítačových systémů a nahrazovat část lidské práce moderními přístroji.

Existují ale i provozy, ve kterých jsou pro úspěch na trhu nezbytné myšlenky, nápady a inovace. Nejde přitom jen o čistě designérská odvětví, ale i o provozy, které na první pohled nemají s kreativitou nic společného. Například malé a střední strojírenské firmy, které v Česku fungují od 90. let. „Dostávají se do stavu, kdy jejich zakladatelé předávají vedení mladší generaci. Ambiciózní nový management pak často usiluje o vlastní produkty s vyšší přidanou hodnotou a nechce se spokojit s dosavadní rolí subdodavatele,“ naznačil ředitel zlínské kanceláře agentury CzechInvest Lukáš Trčka. K tomu, aby mohly mít vlastní výrobky, ale firmy potřebují produktové a průmyslové designéry. Například absolventy zlínské univerzity. I tradičně strojírenský Zlínský kraj se proto designu začíná věnovat více.

„K prodeji zboží už nestačí jen jeho funkčnost, čím dál víc je žádaný design, inovace, interaktivita a příběh. Kreativitu jen tak jednoduše nezměříte a ani ji nenahradíte,“ upozornila Lucie Ševčíková, koordinátorka projektu Kreativní Česko. Z mapovací studie tohoto projektu vyplynulo, že Zlínský kraj má v této oblasti velký potenciál. Funguje tady řada firem, které se zabývají designem obuvi, oděvnictvím, informačními technologiemi, výrobou kuchyňských potřeb, filmem, animací, marketingem, architekturou nebo třeba reklamou.

Kraj je špičkou v inovaci

I zlínská univerzita nabízí širokou škálu designérských oborů, o které je velký zájem. I proto v regionu před třemi lety vznikl první Kreativní klastr v České republice, který spojil takto zaměřené firmy.

„Měli jsme tady největšího českého kreativce, který dokázal kreativitu dokonale využít,“ poukázal na Baťův odkaz ředitel klastru Čestmír Vančura. Data Českého statistického úřadu také potvrzují, že v inovaci, tedy obnovování výrobků, procesů a strategií, jsou společnosti ze zlínského regionu mezi nejúspěšnějšími v zemi.

Bez nápadu by v Bílovicích nevznikla zmíněná protihluková stěna, která má úspěch i proto, že na každém místě může mít jinou podobu. Stejně tak oblíbené kempingové vestavby do aut, kterých bílovická firma ročně prodá stovky do celé Evropy.

Světově úspěšné jsou i další firmy, jako je Tescoma, TON a KOMA modular, a rozvíjejí se také menší, mladší společnosti. „Část práce ve firmě jsme zjednodušili díky pokročilé technice, ale kreativita je pořád důležitá, protože funkční design je to, co naše výrobky prodává,“ vysvětlil vedoucí marketingu firmy KOMA modular Martin Hart.

S podporou tzv. kulturně-kreativního průmyslu souhlasí i stát. Má zpracovanou jeho strategii rozvoje a podpory. Před několika dny přijel do Zlínského kraje i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „I tomuto průmyslu se musíme věnovat. Zlínský kraj má v tomto směru velkou kompetenci a jsou tu i firmy, které vytvářejí inspirativní prostředí,“ poukázal na nedávné návštěvě v Bílovicích Havlíček.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/design-inovace-zlinsky-kraj-mmcite-koma-ton-tescoma.A191113_513864_zlin-zpravy_ras

About the author