Inovační vouchery Zlínského kraje jsou opět spuštěny

Podpořit navazování nové spolupráce firem s výzkumně-vývojovými institucemi při realizaci jejich inovačních aktivit a tím pomoci posílit jejich konkurenceschopnost je cílem programu Inovační vouchery Zlínského kraje, který byl vyhlášen 19. 9. 2018. Firmy mohou podat žádost o voucher až do 31. ledna 2019.

„Na program máme v rozpočtu vyčleněny 2 miliony korun. O podporu ve výši až 140 tisíc korun si mohou zažádat firmy, které si dohodnou spolupráci s univerzitou či jinou výzkumně-vývojovou institucí na konkrétní zamýšlené inovaci. Podporovanou aktivitou bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb,“ sdělil Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast strategického rozvoje.

Program navazuje na úspěšnou realizaci Inovačních voucherů Zlínského kraje z let 2012, 2013 a 2014. V loňském roce kraj vyhlásil výzvu na tzv. „kreativní vouchery“ na podporu spolupráce firem se specialisty nabízejícími služby produktového designu nebo produktového marketingu. V aktuálně vyhlášeném programu jde o návrat zpět k podpoře spolupráce podnikatelské a akademické sféry.

„Způsobilými žadateli o podporu jsou podniky ze Zlínského kraje působící ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví nebo provozující informační a komunikační činnosti. Výzva pro podání žádosti o dotaci je k dispozici ZDE.

 

About the author