Žádné biflování, ale důraz na praxi, selský rozum a vlastní kreativitu

Guerilla marketing

Creative background seamless pattern with business idea symbols vector illustration

Podnikatelská akademie učí studenty, jak rozjet vlastní byznys

Žádný test, ani zkouška. Jen spousta praktických rad a postřehů od odborníků a lidí z praxe. A především obhajoba vlastního byznys plánu. To je podstata předmětu Podnikatelská akademie, který je určen pro studenty všech studijních oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na projektu se podílí Technologické inovační centrum Zlín, které pomáhalo s tvorbou samotného konceptu kurzu a zároveň zajišťuje jeho obsahovou náplň.

 Podnikatelská akademie je v nabídce kurzů univerzity již několik let. Zatímco dříve byl pouze na jeden semestr, poslední dva roky si ho mohou studenti bakalářských i magisterských oborů zvolit také jako dvousemestrální. Hlavním cílem je rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podobné ambice má i další projekt Technologického inovačního centra Zlín nazvaný Můj první milion. „Jde o akcelerační program s prvky soutěže, v němž může každý zájemce dopracovat pod dohledem expertů svůj podnikatelský plán a realizovat konkrétní kroky k jeho zahájení. Podnikatelská akademie je koncipována podobně. Navíc jsou obě aktivity termínově sladěny, studenti tak mohou po prvním semestru nastoupit do akceleračního programu Můj první milion,“ říká Petr Konečný z Technologického inovačního centra Zlín.

Podnikatelská akademie přirozeným způsobem doplňuje a navazuje na řadu ekonomicky zaměřených předmětů – zejména pak v oblasti praktické aplikace dříve získaných poznatků. Jedná se však také o praktický nástroj, který je určen pro studenty všech fakult, nejen těch ekonomicky zaměřených. „V dnešní době vzniká řada společností, které mají jako obchodní myšlenku například mobilní aplikaci, za nimiž velmi často stojí studenti technických oborů. Díky Podnikatelské akademii získají praktické dovednosti a informace důležité pro rozpracování podnikatelského nápadu a zahájení podnikání. Důraz je kladen na praktický přístup, selský rozum a vlastní kreativitu. Mimo to získají nové kontakty a mohou, třeba mezioborově, spolupracovat s dalšími studenty,“ popisuje projekt Petr Konečný.

Studenti mohou v rámci kurzu pracovat na fiktivních podnikatelských záměrech s cílem vyzkoušet si rozpracování podnikatelského nápadu od úvodní myšlenky až po konkrétní kroky při jeho realizaci. Větší přidanou hodnotu však bude mít kurz pro studenty, kteří chtějí pracovat na svých reálných podnikatelských nápadech a budou tak moc využít časové a expertní kapacity, které jim kurz nabízí. „Naší snahou je zaměřit se právě na ty, kteří mají vlastní podnikatelský nápad či projekt, neboť cílem je vygenerovat také nové reálné podnikatele, kteří obohatí podnikatelské prostředí našeho regionu,“ dodává Petr Konečný.

About the author