Zveme Vás na workshop projektu Firma 4.0 – Kvalita 4.0

 

Společnost CE-PA, Technologické inovační centrum a Krajská hospodářská komora Zlín Vás zvou na další workshop ve Zlíně. Tématem pro měsíc květen je Kvalita 4.0 a představí se Vám šest skvělých řečníků! Workshop se uskuteční dne 16. 5. 2018 od 13:00 do 18:00 v Technologickém inovačním centru. 

Můžete se těšit na přednášky:

Inovace informační podpory procesně řízené firmy

GALVAMET spol. s. r. o.(TOP Odpovědná firma 2015)

Hana Greplová

Prezentace shrnuje zkušenosti firmy se zaváděním procesního řízení a jeho informační podpory.V kostce představí nároky i úskalí integrovaného systému řízení z hlediska informačního vybavení v podmínkách středně velké firmy se zakázkovou výrobou. Procesní inovace je dnes v menších českých podnicích samozřejmostí, protože je základním předpokladem přežití firmy. Těším se na dobu, kdy se stejnou samozřejmostí stanou inovace v informačních technologiích, kdy dnes nepružné, přebujelé systémy, implementované mnohdy z popudu „hurá, jsou na to dotace“, budou nahrazeny řešením šitým na míru skutečných firemních procesů.

Průmysl 4.0 v běžné strojírenské firmě

KOMAS, spol. s r. o.

Ing. Antonín Krejčí (Manažer kvality roku 2017)

Pohled manažera kvality, běžné strojírenské firmy, na Průmysl 4.0 a roli kvality. Zabývá se vnímáním rizik a příležitostí Průmyslu 4.0 v kontextu nových norem ISO 9001, IATF 16949 a specifických požadavků zákazníků automobilového průmyslu a úvahami, jak se změní role kvality v případě vyšší míry automatizace, robotizace a digitalizace. Jak získat nové pracovníky kvality, schopné úspěšně pracovat ve firmě aplikující koncepty Průmyslu 4.0?

Bezpapírová firma a rozšířená realita

RAY SERVICE a. s. (Firma roku Zlínského kraje 2017) a B2A Software Development s. r. o.

Petr Gabriel a Michal Žufan

Jasná představa o produktu je pro zákazníka i dodavatele důležitým předpokladem uspokojení potřeb a dosažení kvality. Virtualizace, digitalizace a  3D vizualizace na základě např. výkresové dokumentace mohou pomoci klientům a dodavatelům lépe upřesňovat požadavky dříve, než bude spuštěn projekt a výroba. Demonstrace takových systémů a “vychytávek” bude součástí přednášky.

Data – informace – znalosti aneb data mining esencí kvality 21. století

MIELE TECHNIKA s.r.o. (Vítěz Národní ceny kvality ČR 2016)

Petr Horák

Čtvrtá průmyslová revoluce nastoupila s plnou vervou a s sebou přinesla příležitost v podobě výrazného nárůstu produktivity, efektivity a zvýšení kvality. Nevyžaduje moc – využití tradičních nástrojů pro analýzu často existujících dat, ovšem v daleko větším měřítku, než je dnes zvykem.

Kvadratura kvality 4.0

CE-PA, spol. s r. o.

Libor Friedel

Nahlédneme na vzájemně se ovlivňující prvky 4.0 – kvalitu, leadership, technologie a firemní kulturu / klima. Prodiskutujeme jak toto ovlivňování může probíhat ve firmě, implementující prvky Průmyslu 4.0.

Registrační poplatek: 2900,- Kč. Při registraci do 1. 5. 2018 získáváte + 1 vstupenku zdarma.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel.: +420 733 617 116, nebo na email: zuzana.jakesova@ce-pa.cz do 11. 5. 2018. Registrovat se můžete také prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Pozvánka:

Pozvánka

About the author