Ve Zlíně odstartovala Manažerské akademie

Pět bloků, dvojice zkušených lektorů, přes dvacet zástupců managementu menších a středních firem ze Zlínského kraje. To jsou ve zkratce základní parametry série workshopů Technologického inovačního centra Zlín ve spolupráci s firmou Ce-Pa spol. s r. o. Manažerská akademie, jež je součástí projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje, běží od března do května. Cílem je prostřednictvím vzdělávání posílit konkurenceschopnost firem z regionu.

„Posilování kompetencí prostřednictvím vzdělávání se věnujeme dlouhodobě v rámci několika projektů. Manažerská akademie tak byla logickým vyústěním, po kterém byla poptávka i ze strany firem. Připravili jsme proto ucelený kurz určený především pro management malých a středních podniků. Svým zaměřením je ale vhodný i pro vedoucí pracovníky úřadů a institucí,“ popisuje novinku jednatelka Technologického inovačního centra Zlín Daniela Sobieská.

Tento týden se konaly první dva bloky zaměřené na leadership a ovlivňování a přesvědčování ostatních. Další jsou připraveny na duben a květen a věnovány budou tématům kompetencí k aktivnímu přístupu, zvládání konfliktních situací a prezentačním dovednostem. Výuka vedená dvěma zkušenými lektory a kouči probíhá interaktivní formou – využívá formu moderované diskuze, navozování reálných situací, jejich zvládání a podobně.

O společnosti

Technologické inovační centrum Zlín je akreditovaným vědeckotechnickým parkem, jde o společný podnik Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Technologické inovační centrum Zlín sídlí v budově 23 v továrním areálu, kde mimo jiné nabízí služby podnikatelského inkubátoru či co-workingu. Hlavním cílem Technologického inovačního centra Zlín je vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb.

 

Další informace

Mgr. Olesja Lancevská

marketing, PR

+420 739 570 792

E-mail: lancevska@ticzlin.cz

 

About the author