Inspirativní setkání s Business Innovation Lead Expertem Kamilem Košťálem

Srdečně Vás zveme na setkání Ing. Kamilem Košťálem, MBA z Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě, které se uskuteční dne 30. 8. 2018 od 14 hod. v budově Technologického inovační centra ve Zlíně. U dobré kávy budeme debatovat o transformaci firem a institucí na Novou ekonomiku a Průmysl 4.0. Jste připraveni?

TÉMATA

Nová ekonomika a Průmysl 4.0
• Jaké změny přinese skoková změna na Novou ekonomiku?
• Proč by se iniciativou Průmysl 4.0 měly zabývat všechny firmy, včetně nevýrobních?
• Jak se připravit na očekávané změny?

Přerod malé firmy na střední a velkou
• V čem spočívají největší bariéry, způsobující zpomalení nebo zastavení růstu malých a středních firem?
• Proč se do nich nedaří implementovat zkušenosti z velkých firem?

Ing. Kamil Košťál, MBA je Business Innovation Lead Expertem v Moravskoslezském inovačním centru v Ostravě. Řídí programy podpory růstu malých a středních firem (Expand, ScaleUp). Podílí se na přípravě Centra průmyslové kompetence (experimentální pracoviště pro Průmysl 4.0). 22 let pracoval pro malé, střední i velké výrobní společnosti, z čehož 12 let na různých manažerských pozicích.

Účast na akci je bezplatná, svou účast potvrďte na e-mailové adrese andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz

Pozvánka

About the author