Technologický transfer

Výsledky výzkumů do šuplíku nepatří

Komerční využívání výzkumných výsledků a zavádění inovací v praxi. To v kostce vyjadřuje základní funkci toho, pro co se vžilo označení technologický transfer. Hlavním cílem těchto aktivit je zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu.

Jak to vypadá v praxi? Transfer patentů, užitných a průmyslových vzorů, registrovaných ochranných známek či autorských děl, má dvě základní podoby:

  • poskytnutí práv formou licence
  • poskytnutí know-how nebo jednorázový převod práv

Centrum transferu technologií. Jde o institut, který spravuje portfolia duševního vlastnictví, asistuje při jeho ochraně, propagaci a následném komerčním využití. Technologické inovační centrum spolupracuje s Centrem transferu technologií při UTB ve Zlíně. Více ZDE.