Strategické dokumenty

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (www.kr-zlinsky.cz)

Program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2013 – 2016 (www.kr-zlinsky.cz)

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013 – 2020 a Strategie inteligentní specializace (S3) (obě pod odkazem www.kr-zlinsky.cz)

Koncepce podpory zaměstnanosti Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz)