Dotační Program vouchery asistence umožňuje uhradit přípravu strategického projektu

Od pátku 5. června 2020 je spuštěn příjem žádostí v Programu vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. 

Asistenční vouchery představují finanční nástroj, který podporuje veřejné i soukromé subjekty při přípravě strategických projektových záměrů naplňujících cíle Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Podpořené projekty budou připraveny k realizaci ve formě projektové žádosti tak, aby mohly být podány do relevantní výzvy vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně mohou být realizovány z jiných zdrojů (např. vlastními prostředky žadatele). Strategický projekt musí mít přímý dopad na území Zlínského kraje. Důvodem poskytnutí voucheru je podpora inovačního prostředí v regionu, která je hlavním cílem dlouhodobého projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

Z voucherů je možno uhradit až 85 % způsobilých výdajů na přípravu strategického projektu. Částku lze využít na úhradu osobních výdajů, cestovních nákladů a na nákup služeb neinvestiční povahy. Celková alokovaná částka v Programu je dva miliony korun. Minimální výše voucheru je 100 000 Kč a maximální 500 000 Kč.  Žádat o dotaci z průběžné výzvy lze od 5. června 2020 do vyčerpání alokace, nejdéle však do 30. června 2022.

„Program vouchery asistence v minulosti podpořil například přípravu projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, ve kterém město Kunovice řešilo chybějící zázemí pro začínající podnikatele v regionu Uherskohradišťska. Dalším podpořeným záměrem byla přestavba chátrajícího brownfieldu Dům na rohu ve Valašských Kloboukách na inspirativní podnikatelské prostředí s kancelářemi pro inovativní firmy i multifunkčním prostorem pro veřejnost,“ uvedla Zuzana Matulová, RIS3 developer strategických projektů z Technologického inovačního centra.

Dotační program je vyhlašován v rámci realizace projektu „Smart akcelerátor Zlínského kraje II“ registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, jehož nositelem je Zlínský kraj a výkonnou jednotkou je Technologické inovační centrum.

Podrobné znění Programu najdete na stránkách poskytovatele dotace zde.

 

Další informace:

Lenka Kostelníková

Marketingový specialista

+420 733 690 867

kostelnikova@ticzlin.cz

 

About the author