Jak chytře zrychlit inovační potenciál regionu? To byl hlavní cíl projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje, jehož realizace skončila poslední červnový den.

Desítky vzdělávacích seminářů, konferencí či workshopů, 19 analýz, popularizace inovačních řešení a finanční podpora konkrétních investic.

Takové jsou v kostce parametry projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje, jehož hlavním cílem bylo napomoci přípravě strategických projektů rozvíjející inovační prostředí firem v regionu. Projekt zastřešoval Zlínský kraj a realizátorem bylo Technologické inovační centrum s.r.o. Jednotlivé aktivity byly realizovány v období od ledna roku 2016 do letošního června. Celkový rozpočet projektu činil 26,9 milionu korun. Díky tomu došlo k celkové stabilizaci, sjednocení a rozvoji inovačního systému a podpoře implementace a realizace strategických projektů.  Pomoci tomu měla celá řada dílčích projektů – analýzy, konference, workshopy, další vzdělávací aktivity a podobně. Některé z výstupů si můžeme alespoň stručnou formou reka­pitulovat.

Mapování

Cílem této aktivity bylo zmapovat a následně sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat nové intervence. Technologické inovační centrum mapovalo vývoj inovačního prostředí a fungování ino­vačního systému v kraji, na jehož základě bylo možné zpřesnit navrhované domény specializace kraje. „Během projektu bylo provedeno 19 analýz, jejichž výsledky jsou důležitým podkladem pro tvorbu regionální inovační strategie Zlínského kraje,“ přidává podrobnosti Lenka Kostelníková.

Byly realizovány tyto analýzy:

 • Monitoring projektů podpořených v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za období 2007–2015
 • Analýza podnikavosti studentů UTB ve Zlíně (2016 a 2019)
 • Pravidelný monitoring zpracovatelského průmyslu a strate­gických služeb ZLK (za roky 2016, 2017 a 2018)
 • Analýza stavu inovačního prostředí a potřeb subjektů tvořících inovační prostředí ZLK (za období 2016, 2017/2018 a 2018/2019)
 • Analýza inovační infrastruktury ZLK
 • Analýza VaV subjektů v ZLK
 • Analýza firem v ZLK
 • Pravidelný monitoring projektů podpořených z Operačních programů v oblasti VaVaI (jednou ročně v letech 2016 – 2018)
 • Analýza aplikačního potenciálu UTB
 • Analýza bariér získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve Zlínském kraji
 • Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlín­ského kraje
 • Analýza technologických trendů pro specializaci Inovativní aplikace polymerů
 • Analýza technologických trendů pro specializaci Inovace v konstrukčních činnostech
 • Analýza technologických trendů pro specializaci Inteligentní a úsporné elektronické systémy Mapování technologických trendů na přesahu odvětví – po­tenciál spolupráce

Vzdělávání

Pro zlepšení inovačního prostředí Zlínského kraje uspořádalo Technologické inovační centrum četné workshopy, školení a setkání zaměřená na podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoj technických i netechnických kompetencí. „Od roku 2015 proběhlo 43 akcí, ve kterých se proškolilo přes 900 účastníků,“ říká Lenka Kostelníková z Technologického inovačního centra. „Mezi přednášejícími byli například René Kubů, obchodní ředitel pro sektor veřejné správy ve společnosti Microsoft, Martin Kotek, zakladatel a prezident Asociace virtuální a rozšířené reality či Soňa Jonášová, ředitelka a zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky,“ upozorňuje na zajímavá jména.

Propagace

Propagace slouží k posilování komunikace a marketingu inovačního systému. Slouží Zlínskému kraji ke zvýšení povědomí o důležitosti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací pro zajištění růstu a konkurenceschopnosti regionu.

V rámci aktivity byl nastaven model řízení marketingových a komunikačních aktivit (zapojení klíčových hráčů a shoda na modelu a tématech komunikace), realizovány workshopy k definici očekávání vůči cílovým skupinám komunikace, proběhlo nalezení a odsouhlasení „ambasadorů“ komunikace (klíčové osobnosti) a byla připravena marketingová strategie včetně komunikačních plánů. V rámci propagace byly realizovány například tyto aktivity:

Kulatý stůl komunikační platformy

Cílem tohoto otevřeného setkání bylo nastavení propagačních aktivit Zlínského kraje tak, aby vedly ke zlepšení povědomí o důležitosti vzdělávání a možnostech růstu konkurenceschopnosti zlínského regionu. Kulatého stolu se zúčastnili odborníci ze zlínské univerzity, Technologického inovačního centra, Zlínského kraje, hospodářské komory a významných firem z našeho regionu.

Konference ZLINTECH

V listopadu roku 2018 pořádalo Technologické inovační centrum první ročník kon­ference ZLINTECH – Zlín in Technology, která byla současně první konferencí o Průmyslu 4.0 v kraji. Přednášky se týkaly vývoje technologických trendů a předání zkušeností firem s aplikací Průmyslu 4.0. Akce se zúčastnilo více než 160 zástupců firem. Více na www.zlin.tech.

Brožura Jak uspět v Průmyslu 4.0

Byl vytvořen materiál, který má za cíl zlep­šit konkurenceschopnost firem Zlínského kraje adaptováním na aktuální trendy. Brožura čtenáře krok po kroku provádí všemi nezbytnými fázemi, které musí firma provést směrem k implementaci prvků Průmyslu 4.0. V brožuře jsou také pre­zentovány úspěšné firmy, které napomá­hají s aplikací Průmyslu 4.0 ve zlínském regionu.

Asistence

Asistence zajistila koncepční dohled při přípravě projektových záměrů strategic­kých intervencí v kraji tak, aby byly v sou­ladu s RIS3 a projektové žádosti mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně byly připraveny k realizaci z ji­ných zdrojů. Asistence umožnila přímou podporu přípravy strategických projektů formou voucheru, jehož nositelem je ve­řejný subjekt.

V rámci projektu byl připraven program Vouchery asistence projektu Smart akce­lerátor Zlínského kraje pro podporu pří­pravy strategických projektů naplňujících Regionální inovační strategii Zlínského kraje. Do programu bylo podáno 6 žádos­tí, tři z toho byly posléze staženy. Tři byly schváleny a dvě proplaceny – Kunovice a Valašské Klobouky.

Více o projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje ke stažení zde.

 

Realizační tým Technologické inovační centrum s.r.o.

Mgr. Daniela Sobieská
RIS3 manažer

Kontakt

Ing. Lenka Kostelníková, Ph.D.
RIS3 marketingový manažer
tel: +420 577 043 415
e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz

 

Ing. Daniel Hajda
Developer strategických projektů

Ing. Lenka Hradilová
RIS3 analytik

Ing. Lenka Kostelníková, Ph.D.
RIS3 marketingový manažer

 

Ing. Petr Konečný
Developer strategických projektů

Ing. Lucie Nováková
RIS3 finanční manažer

Gabriela Nygrýnová
RIS3 odborný asistent

Realizační tým Zlínský kraj

Ing. Andrea Trávníčková
RIS3 koordinátor

Kontakt

Andrea Trávníčková
RIS3 koordinátor
tel: +420 577 043 415
e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Matulová

RIS koordinátor

 

Ing. Bedřich Štekl
RIS3 finanční koordinátor

 

ScreenShot258