Technologické inovační centrum si Vás dovoluje pozvat na seminář, který je  zaměřen na komunikaci vědeckých poznatků, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky. Novinář Martin Rychlík a lektor Aleš Vlk seznámí účastníky se světem „science communication“ a jeho nástroji nebo se způsobem práce jednotlivých médií a provedou je psaním tiskové zprávy. Zaměří se také na propagaci výzkumné organizace vůči veřejnosti a potenciálním partnerům.

Program je určen široké cílové skupině:  pracovníkům na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům jednotlivých poskytovatelů podpor a zástupcům firem.

Datum: 5. 11. 2019, 9:00 – 17:00 hod.

Místo: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín

Lektoři:

Aleš Vlk (alevia s.r.o. / Vědavýzkum.cz)

Aleš je absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Martin Rychlík (Lidové noviny)

Martin pracuje jako redaktor Lidových novin a vzděláním je etnolog a teoretik kultury. Kromě vědecké dráhy – mimo jiné přednášel antropologii umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – se etabloval též jako novinář a autor dvou knih. Pracoval v ČTK, v týdeníku Euro a v České pozici. Spolupracuval rovněž s magazínem Koktejl nebo stanicí ČRo Leonardo. Publicisticky se orientuje na oblast vědy a vzdělávání.

Obsah semináře:

  • Jak pracují jednotlivá média a jak k nim přistupovat
  • Jaká témata a proč jsou pro média a veřejnost zajímavá
  • Jak napsat dobrou tiskovou zprávu o výzkumu a vývoji
  • Praktické příklady z České republiky i zahraničí

Program:

9:00 – 12:00 dopolední blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 17:00 odpolední blok

Seminář je bezplatný. Počet účastníků je limitován  z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. Prosím, potvrďte svou účast na e-mailové adrese: dubovska@ticzlin.cz, nejpozději do 31. 10. 2019.

 

KONTAKT

Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín, Mgr. Magdalena Dubovská, tel: +420 723 919 764.

 

Název projektu: Smart akcelerátor Zlínského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298

 

About the author