Podpora internacionalizace MSP a exportní příležitosti v Rakousku

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Technologické inovační centrum a agentura CzechInvest Vás zvou na seminář, který se uskuteční 2. 10. 2018 od 9:00 v Podnikatelském inkubátoru Vsetín. Na semináři Vás seznámíme se službami agentur CzechInvest, CzechTrade a TIC na podporu exportu, aktuálními výzvami OP PIK  a druhá část semináře bude věnována představení rakouského trhu a příležitostí pro české podnikatele.

Více informací v pozvánce.

 

 

About the author