Co dělat, pokud chceme implementovat prvky Průmyslu 4.0 ve své společnosti?

Pokud budeme o daném tématu přemýšlet pouze v termínech automatizace, robotizace či digitalizace, můžeme následně čelit řadě obtížím, které nám mohou naši cestu v mnohém zkomplikovat. A to bez ohledu na to, kolik finančních i dalších kapacitních zdrojů jsme pro tuto činnost uvolnili. Pokud pojímáme naši společnost jako komplexní celek, nemůžeme se zaměřit pouze na digitalizaci či využití robotů.

Chápejme Průmysl 4.0 ne jako revoluci, za níž je mnohdy označována, ale spíše jako evoluci. Pakliže se tedy chceme vydat na cestu změny a posunout vývoj naší společnosti v rámci této evoluce, nemůžeme se vydat novou cestou bez patřičné analýzy stávajícího stavu. Nejde jen o stav našeho vybavení, úrovně sběru dat, ale i o zhodnocení dosavadní strategie rozvoje, firemní kultury a vnitřních procesů společnosti. Propojení strojů je jen jedna část celku, nezbytnou součástí je role člověka (zaměstnance) v organizmu společnosti. Je možné, že se v budoucnosti můžeme dostat, až k výrobním kapacitám plně automatizovaným, fungujícím bez zásahu člověka.

To je však podle všeho situace, která se možná odehraje v delším časovém horizontu. Evoluční pohled musí zahrnovat i ekonomickou stránku našeho projektu např. poměr cena výkon.  Při zachování cíle spokojeného zákazníka, nemůžeme odhlédnout od stávající úrovně technologií, které nemají vždy doposud takovou úroveň, aby jeho potřeby při plně automatizované výrobě splňovaly.

Proto hovořme raději o postupném rozvoji společnosti na základě analýzy stávajícího stavu a přijaté strategie ve světle Průmyslu 4.0. Chytrým propojení základních prvků produktivita, kvalita, logistika a firemní kultura, jsme schopni vytvořit organizmus připravený se automatizovaně rozvíjet na základě potřeb zákazníka, stavu dostupných technologií a zdrojů.

Jako nezbytné je vytvoření projektu, který je schopen ukázat směr a cestu rozvoje. Dobře vytvořený projekt na základě pečlivé analýzy, je základem pro změnu za nejmenších nákladů a v přiměřeném čase.

Všemi nezbytnými fázemi evoluce ve vaší společnosti Vás krok za krokem provede brožura „Jak uspět v průmyslu 4.0“, kterou pro Vás připravilo Technologické inovační centru s.r.o. společně s Cepou Zlín. V brožuře také najdete kontakt na firmy, které Vám jednotlivé fáze pomohou aplikovat. Brožura ke stažení zde.

 

 

 

Smart akcelerátor Zlínského kraje, registrační číslo žádosti: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020.

About the author