Profil regionu

Zlínský kraj

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000. Vznikl sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, náležících k Jihomoravskému kraji, a okresu Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje.
S účinností od 1. 1. 2003 se vytvořilo 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně), v jejichž rámci působí 25 územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně).
Zlínský kraj se nachází na východě republiky, kde jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskem. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.
Svou rozlohou 3 963 km2 je čtvrtým nejmenším krajem v republice, avšak hustotou obyvatel 148,3 osob na km2 je pátým nejlidnatějším.
Má celkem 307 obcí, z toho 30 se statutem města. Ve městech žilo koncem roku 2014 zhruba 59 % z celkového počtu 585 261 obyvatel.
Počet obyvatel v jednotlivých okresech:

Počet obyvatel Procento
Kroměříž 106 468 18%
Uherské Hradiště 142 989 24%
Vsetín 144 011 25%
Zlín 191 793 33%

 

1

Od vzniku kraje v roce 2000 se celkový počet bydlících v kraji každoročně snižoval s výjimkou let 2007 a 2008. Celkově tak v kraji během 14 let ubylo 12 629 obyvatel. Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje v roce 2014 byl 42,2 let.
Ekonomika v kraji byla a je založena především na zhodnocování vstupních surovin a polotovarů. V tvorbě hrubého domácího produktu se Zlínský kraj řadí na 8. místo mezi 14 kraji v ČR. V roce 2014 dosáhla průměrná hodnota HDP na 1 obyvatele kraje 359 354 Kč.
Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří podniky zpracovatelského průmyslu, kterých je 15 % z registrovaných subjektů celkem. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného a dřevozpracujícího.

CSU-ZK_Administrativni-mapa-ZK_20160308

CSU-ZK_Geo-mapa-ZK_20160308