Výzva programu OP PIK – TECHNOLOGIE COVID 19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 4. 2020 výzvu Technologie COVID 19. Výzva podpoří výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Budou podpořeny budou projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

  • Kolik může projekt získat: 0,25 – 2 mil. Kč (určeno i pro žadatele bez historie) anebo 2 – 20 mil. Kč (pro firmy > 2 roky)
  • Celkový rozpočet programu: 300 mil. Kč
  • Procento podpory: 50 %
  • Datum vyhlášení výzvy vč detailních podmínek: 14.4.2020
  • Příjem žádostí: od 27.4.2020 – 29.5.2020 / zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)
  • Očekávané schválení žádostí: Průběžně do 15.6.2020
  • Způsobilé výdaje: pořízení nových technologických zařízení a vybavení (i SW) z oblasti zdravotnických prostředků pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.
  • Max doba realizace projektu: 31.12.2020

Bližší informace, včetně podmínek výzvy jsou zveřejněny na stránkách OP PIK.

Sledujte www.agentura-api.org

 

About the author