Speciální dotační výzva COVID-19 v programu Inovační vouchery

Od 17. 4. 2020 probíhá příjem žádostí do speciální dotační výzvy COVID-19 v programu Inovační vouchery z programu OP PIK.

Výzva podpoří rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít výlučně pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Předmětem podpory bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19 – spolupráce na vývoji či inovaci výrobků, ověřování funkčnosti prototypů, diagnostika, certifikace atp.

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 50 000 – 999 999 Kč
Celkový rozpočet programu: 25 mil. Kč
Forma podpory: dotace
Příjem žádostí: 17. dubna 2020
Poskytující subjekt: API, MPO
Způsobilé výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.

 

Více informací o výzvě na stránkách Agentury pro podporu podnikání a inovace zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author