Diskuze k Regionální inovační strategii Zlínského kraje

II. Kulatý stůl problematice technologických trendů ve Zlínském kraji

Cílem II. kulatého stolu je představení výstupů z I. kulatého stolu k analýze technologických trendů v nosných odvětvích Zlínského kraje, kterou realizovalo Technologické centrum Akademie věd ČR. Kulatý stůl proběhne za účasti zástupců kraje, firemního a akademického sektoru.

Termín: 6. 3. 2019, od 14:00 do 16:00

Místo konání: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín, prezentační sál ve 4. NP

PROGRAM:
– Prezentace výstupů z I. kulatého stolu k analýze technologických trendů pro specializace: Inovativní aplikace polymerů, Inovace v konstrukčních činnostech a Inteligentní a úsporné elektronické systémy.
– Diskuze, návrhy a podněty k návrhové části aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje a jejího Akčního plánu pro roky 2019-2020 s ohledem na identifikované hlavní trendy.

Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti je nutná registrace nejpozději do 4. 3. 2019 do 15:00 hodin na e-mailové adrese: hradilova@ticzlin.cz.

KONTAKT:
Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín; Ing. Lenka Hradilová, mobil: 734 443 879

Pozvánka ke stažení

About the author