ZRUŠENO: Podnikatelská mise do Gruzie a Arménie

Ve dnech od 16. do 20. března 2020 proběhne podnikatelská mise, která bude doprovázet předsedu PS P ČR pana Radka Vondráčka při jeho oficiální návštěvě Gruzie a Arménie.

Termín: 16. 03. 2020 – 20. 03. 2020

Místo: Tbilisi, Jerevan (Arménie, Gruzie)

Mise se uskuteční se záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR. V rámci pobytu v Jerevanu se také uskuteční zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro obchodní, hospodářskou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Arménií. Předsedkyní české části komise je paní Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR.

V průběhu cesty se v obou navštívených destinacích (Tbilisi, Jerevan) uskuteční podnikatelská fóra, která zahájí předseda PS P ČR spolu se svým místním partnerem. Součástí těchto konferencí budou B2B dvoustranná jednání českých firem s místními partnery. Ve Tbilisi bude na přípravě fóra spolupracovat Obchodně průmyslová komora Gruzie, v Jerevanu pak Centrum investiční podpory při ministerstvu ekonomiky Arménie. Tyto instituce budou také realizovat akvizici mezi místními podnikateli dle požadavků našich firem – účastníků mise.

Informace:

  • Cesta se uskuteční vládním speciálem s odletem z letiště 24. základny dopravního letectva Armády ČR v Praze Kbelích.
  • Cena za jednoho účastníka mise byla vykalkulována na částku 37 300 Kč, která zahrnuje ubytování a spoluúčast na nákladech na místní přepravu, podnikatelská fóra a společenské akce.
  • Přihlášku, kterou naleznete v příloze, stejně jako firemní profil po vyplnění zašlete na e-mailovou adresu gazukina@komorasns.cz nejpozději do 25. 2. 2020.
  • Při příležitosti mise bude zpracován a vytištěn katalog s informacemi o všech zúčastněných firmách. V této souvislosti se na přihlášené účastníky mise budou obracet pracovníci společnosti PP Agency, s. r. o.

Blížší informace: http://www.komorasns.cz/events/show?eventsId=124

Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

František Masopust
předseda představenstva Komory SNS

+420 732 227 882 masopust@komorasns.cz

About the author