Periferie není překážkou, firmy a instituce mohou kooperovat přes hranice

Příprava společných projektů, nové možnosti spolupráce a výměna zkušeností. To jsou ve stručnosti hlavní body jednání mezi představiteli Technologického inovačního centra Zlín s obchodní radou Slovenské republiky Dagmar Urbanovou a Jaroslavem Weiglem, slovenským honorárním konzulem v České republice.

Technologické inovační centrum Zlín je společným podnikem Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jehož posláním je především podpora začínajících podnikatelů a inovačního podnikání malých a středních firem. Právě těchto témat se jednání dotýkalo. „Hovořili jsme například o našich formách podpory start-up firem, kde máme propracovaný systém v podobě podnikatelského inkubátoru, vzdělávání nebo edukační soutěže byznys plánů studentů a čerstvých absolventů,“ říká jednatelka Technologického inovačního centra Zlín Daniela Sobieská.

Během jednání byl nastíněn současný stav spolupráce s partnery na slovenské straně a následně došlo na hledání platforem pro její posílení. „Řešili jsme přípravu zvažovaného setkání subjektů vytvářejících inovační infrastrukturu z našeho regionu a ze Slovenska s cílem najít potenciál pro nové společné projekty,“ dodává Daniela Sobieská. Dalším tématem, kterého se jednání týkalo, byla i podpora zavádění automatizace a robotizace u malých a středních firem, s kterou má Technologické inovační centrum Zlín s ohledem na zapojení do projektu Firma 4.0 také zkušenosti.

Technologické inovační centrum Zlín patří k pilířům inovační infrastruktury nejen ve Zlínském kraji, ale i v kontextu České republiky. Nedávno obhájilo akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Na tomto seznamu je pouze třináct subjektů, které musí splnit přísné podmínky od minimální plochy pro firmy přes prokázaný transfer technologií až po kvalitní poradenství.

Technologické inovační centrum Zlín sídlí v budově 23 v továrním areálu, kde mimo jiné nabízí služby vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru či co-workingu.

Další informace

Mgr. Olesja Lancevská

marketing, PR

+420 739 570 792

E-mail: lancevska@ticzlin.cz

About the author