Návštěva INTEMACu v Brně

Dne 26. 6. 2017 se vydali zástupci ze Zlínského kraje na expedici do brněnské firmy INTEMAC. INTEMAC se zaměřuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky a byl u vzniku unikátní Výrobní buňky 4.0.

Zástupci ze Zlínského kraje, jmenovitě Ing. Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana, Josef Zicha, náměstek hejtmana, Mgr. Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje a Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení projektů se společně s Ing. Danielem Hajdou, developer strategických projektů a Ing. Jaroslav Kamenčánkem, projektovým manažerem z Technologického inovačního centra vydali na návštěvu a inspiraci do brněnského INEMACu na prezentaci a ukázku Výrobních buněk 4.0, ze kterého se následně přesunuli do Jihomoravského inovačního centra v Brně.

Výrobní buňka 4.0 je jednotka, která je složená ze vzájemně propojených zařízení podílejících se v rámci jednoho výrobního procesu na tvorbě obrobků. Propojuje obráběcí stroj s robotem, měřicí stanicí a dalšími navázanými stroji. Jde o model reálného provozu, fungující v laboratorních podmínkách, připravený k dalším experimentům. Spojuje různá zařízení od jiných výrobců do jednoho celku, který dokáže jednoduše komunikovat a je připraven k zapojení do chytrých továren po celé republice.

Hlavním cílem je ověřit konkrétní aplikaci principů Průmyslu 4.0 v praxi a ukázat ji podnikům, které zvažují inovace zavést i do své výroby a zůstat tak dlouhodobě konkurenceschopné. INTEMAC společně s partnery připravil pracoviště, na jehož vývoj výrobní podniky nemají čas, podmínky nebo znalosti.

Inspirativní setkání Zlínského a Jihomoravského kraje otevřelo brány možné budoucí spolupráci.

About the author