Petr Novák / FAME, Univerzita Tomáše Bati

Vede Ústav podnikové ekonomiky na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je garantem oblasti výuky podnikání na UTB, jako lektor se specializuje na oblast řízení malých a středních podniků, řízení ekonomiky a financí v podnicích. Má zkušenosti v oblasti tvorby podnikatelských plánů či tvorby strategií podniku. Podílí se na chodu Centra kreativních průmyslů a podnikání UPPER. Vyhledává především aktivní studenty, kterým se snaží pomoci plnit jejich podnikatelské nápady. Jeho motem je citát Tomáše Bati „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.“

 

Jak jste se ocitl na své dnešní pozici?

Podniková ekonomika byla vždy mým zaměřením už od studií na střední škole a po studiu na UTB jsem se této oblasti začal věnovat do větší hloubky, neboť podnikání je velmi zábavná disciplína.

 Co považujete na podnikání za nejtěžší?

Určitě začít. Čím více a déle o tom bude člověk přemýšlet, tím více překážek pro rozjezd svého vlastního byznysu objeví.

Jaké nejčastější chyby z vašeho pohledu se lidé začínající s podnikáním dopouštějí?

Zvláště u mladších začínajících podnikatelů bych viděl dvě zásadní chyby. Za prvé je to podcenění některých oblastí podnikání, se kterými nemají třeba tak velké zkušenosti – například práce s lidmi, důvěra v ně, důvěra ve svůj vlastní produkt, adekvátní ohodnocení tohoto produktu. No a potom je to pravý opak, to znamená přílišné přecenění či nadhodnocení možností svých, nebo svého projektu. I přílišný optimismus může znamenat o to trpčí vystřízlivění, když se byznys nedaří tak, jak jsme si vysnili.

 Co byste vzkázal všem, kdo chtějí do projektu Můj první milion?

Nemáte co ztratit, v soutěži můžete jenom získat! Když ne peníze, tak určitě cenné zkušenosti. Nebojte se toho!

 

www.mujprvnimilion.cz

About the author