Petr Konečný / TIC Zlín

Působí v Technologickém inovačním centru, kde má na starosti řízení podnikatelského inkubátoru a aktivit na podporu start-upů. Více než 12 let se věnuje konzultační činnosti a mentoringu. Má zkušenosti s přípravou business modelů a podnikatelských plánů.

 Jak jste se ocitl na své dnešní pozici?

V roce 2005 bylo založeno Technologické inovační centrum a já byl pověřen rozběhnutím podnikatelského inkubátoru ve Zlíně v univerzitních prostorách. Po řadě jednání se tato myšlenka spojila se záměry města Zlína a nakonec bylo zadání rozšířeno – rozjet ve 23. budově Podnikatelské inovační centrum Zlín, jehož součástí bude také podnikatelský inkubátor. Postupně se k tomu přidávaly další aktivity, soutěže, akcelerační programy, spolupráce s investory, poradenská činnost a mentorování, výuka na vysoké škole, spolupráce se středními školami a podobně…

 Co považujete na podnikání za nejtěžší?

Asi začít. Zejména pokud se má podnikání stát jediným zdrojem příjmů a člověk se musí rozhodnout, zda se mu chce věnovat naplno a vzdát se určitých relativních jistot v zaměstnání.

 Jaké chyby se lidé začínající s podnikáním z vašeho pohledu nejčastěji dopouštějí?

Těch nejčastějších chyb je samozřejmě několik. V rámci našich aktivit se na ně snažíme upozornit. Ale asi ta zásadní je, že o svém projektu/nápadu lidé pouze mluví. Klíčové je vzít svůj – z vlastního pohledu třeba i nedokonalý – produkt a zkusit získat první platící zákazníky a zpětnou vazbu z trhu. Produkt je pak možné/nutné dále inovovat se zákazníkem.

 Co byste vzkázal všem, kdo chtějí do projektu Můj první milion?

Je to jedinečná příležitost, jak si otestovat svůj nápad, přestat o něm pouze mluvit a ve spolupráci se zkušenými mentory udělat první kroky k jeho realizaci. A těším se na setkání s vámi…

www.mujprvnimilion.cz

About the author