Daniel Hajda / Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

Ve svém profesním životě sbírá zkušenosti jak v soukromé, tak státní sféře. V současnosti se zabývá strategickými projekty napříč zlínským regionem v oblasti vzdělávání, VaV, inovací a podpory podnikání, včetně zvyšování inovační výkonnosti malých a středních firem.

 

Jak jste se ocitl na své dnešní pozici?

Možná bych měl nejprve Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje představit. Jde o neziskovou organizaci sdružující významné podnikatele a statutární zástupce podnikatelských a vzdělávacích subjektů ve zlínském regionu, která má za cíl, v zájmu svých členů, pomáhat veškerým aktivitám vedoucím k rozvoji Zlínského kraje, přispívat k zajištění jeho trvalé prosperity a zlepšovat tak jeho postavení v rámci ČR. Před nástupem do pozice manažera sdružení jsem léta působil v pozici ředitele regionální kanceláře agentury, jejíž náplní byly, a doufám, že i dodnes jsou, podpora podnikání, investice a rozvoj regionu. Dlouhodobě jsem se zástupci Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje spolupracoval na partnerské bázi hlavně z důvodu společných směrů, vizí a cílů směřujících k podpoře podnikání a rozvoji našeho regionu. Po mém odchodu z bývalé pozice na „volnou nohu“ jsem byl osloven zástupci sdružení s nabídkou další spolupráce. Nabídka se týkala mé dnešní pozice manažera. Byla to pro mě zajímavá výzva, která mi stále přináší mnoho zajímavých zkušeností a současně mi umožnila dále se aktivně podílet na rozvoji našeho regionu a podpoře podnikání.

 Nelákalo vás vydat se cestou podnikání?

To víte, že lákalo. A pokud mohu nazvat své působení v pozici freelancera v oblasti poradenství jako podnikání, tak jsem si to na chvíli i zkusil.

 Co považujete na podnikání za nejtěžší?

Protože je podnikání velmi individuální činností, nelze to dle mého názoru úplně paušalizovat. Pro každého to může být něco jiného.

 Jaké nejčastější chyby z vašeho pohledu se lidé začínající s podnikáním dopouštějí?

Může jich být celá řada. Některé mohou být hodně individuální a některé se v určitých obměnách stále opakují. Moje rada pro všechny je: Dívejte se na každý nápad selským rozumem. V základu jsou to vlastně jenom kupecké počty. Co chci prodat, komu to chci prodat, kolik toho a za kolik musím prodat, abych pokryl náklady, které mi tím vzniknou včetně odměny pro mě samého.

 Co byste vzkázal všem, kdo chtějí do projektu Můj první milion?

Určitě do toho pojďte. Pokud budete otevření, můžete si kromě finančních cen odnést mnohem důležitější věci, a to jak rady, náměty, nápady a připomínky zkušených podnikatelů a odborníků, tak nezávislý pohled na váš záměr.

 

www.mujprvnimilion.cz

About the author