Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID19.

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt.

Dotace je poskytována formou de minimis, tedy maximální výše podpory je do 5 mil Kč / projekt.

Míra podpory je v rozmezí 50 – 90% způsobilých nákladů – dle typu aktivity:

  1. výroba ochranných prostředků proti COVID19 (míra podpory 50%)
  2. využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID19 do praxe (míra podpory 70%)
  3. vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID19. Na rozdíl od financování ad 2) jde o zcela nová a dosud neexistujících řešení. (míra podpory 90%)

V rámci programu bude možné získat dotaci na:

  • pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků
  • mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby
  • rychlé financování pro technologická řešení
  • rychlé financování pro zcela nová inovativní řešení – dovyvinutí řešení

Bližší informace a dokumentace ke stažení zde.

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

About the author