MasterMind skupina  – Jak na data

Přidejte se k nám a znásobte s námi potenciál dovedností, zkušeností a odborností celé skupiny. Partneři CE-PA a Technologické inovační centrum pro Vás připravili další ze série workshopů k projektu FIRMA 4.0, který proběhne dne 26. 4. 2018 formou MasterMind skupiny na téma:

DATA A JEJICH EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ V PRODUKTIVNÍ FIRMĚ

Komplexní data pro rozhodování managementu získáme jen pomocí efektivních nástrojů pro sběr, analýzu a vyhodnocení dat. Spolehlivá analýza a vyhodnocení dat v podmínkách Průmyslu 4.0 je v dnešní době již jedním ze základů produktivní firmy.

Mastermind skupinu doporučujeme všem, kteří chtějí:

+ Vědět, jak připravit projekt pro produktivní sběr dat provedený na modelovém příkladu
+ Získat praktický vzor pro další uplatnění ve vlastní firmě
+ Zjistit, jak získat a následně efektivně využít dostupná data

Hlavní zásadou jsou neprůstřelná data, v rámci kterých se ptáme:Odkud a jak začít sbírat data?

Co jsou včasná, úplná a relevantní data?
Jaká data jsou klíčová pro naše rozhodování a proč?
Kde požadovaná data vznikají? Kdo a jak je vytváří?

Nejen v průmyslu 4.0 je nutné údaje zpracovávat a vyhodnocovat. Zajímá nás následující:

Jakou souvislost mají firemní procesy a zajištění dat v ERP systému?
Jaký vliv může mít ERP či jiný systém pro efektivní nastavení klíčových procesů?
Máme data v podnikových systémech pod kontrolou a jsou spolehlivá?
Jak lze data v rámci systémů zpracovávat a využít?
Jakou úlohu ve zpracování dat hraje automatizace?

Lektor – Ing. Tomáš Janů

Tomáš je nadšenec do trendů v oblasti technologií. Nebojí se předávat vize a konkrétní řešení
toho, jak tyto technologie smysluplně využívat jak ve výrobě tak při řízení firemních procesů.
Smysl vidí v tom, jak z pohledu průmyslového inženýra budovat informačně funkční struktury
nejen v rámci industry 4.0. Vždy rád hledá cesty toho, jak nám mohou technologie ještě více
sloužit a zjednodušovat každodenní život. Zaměřuje se na oblasti měření, analýzy dat a zlepšování
procesů, navrhování systému sběru dat ve výrobě, simulace výrobních a logistických systémů.

 

Více informací o semináři a přihlášení zde.

About the author