Zveme Vás na MasterMind skupinu na téma Kvalita v Průmyslu 4.0

Součástí bude exkurze do společnosti Ray Service, a. s.

+ sdílení  + podpora  + spolupráce všech účastníků  + moderovaná diskuze

Příprava na úspěch, okolnosti a předpoklady úspěchu v kvalitě při přechodu na podmínky Průmyslu 4.0 ve výrobní firmě.

Datum: 27. 9. 2018 (9 – 15 hod.)

Místo: Ray Service, a. s., Huštěnovská 2022, Staré Město  

 

Program:

 • Uvítání hostitelem a pořadatelem
 • Organizační záležitosti
 • Horké křeslo – 5 minut k tématu a zkušenostem  (od každého účastníka k tématu Kvalita 4.0)
 • Brainstorming cílů (konkrétní zájmy a výzvy účastníků)
 • Výběr prioritních cílů
 • Exkurze u hostitele pro inspiraci k tématu
 • Zpracování cílů (faktory úspěchu a zkušenosti, bariéry a obavy, akční plány)
 • Prezentace a zpětná vazba
 • Otázky, odpovědi a kontrola zásobníků témat / cílů
 • Dohoda na dalším setkání a jeho agendě
 • Shrnutí a ukončení

Lektor – Ing. Libor Friedel

Libor je konzultant, lektor a kouč v oblasti lídrovství a strategií. Spolupracuje s CE-PA v oblasti (strategické) kvality jako senior konzultant. Je dlouholetým členem a lektorem České společnosti pro jakost. Publikuje v časopisu Perspektivy kvality. Vyučuje strategický management a příbuzné předměty v MBA programech např. European Business School SE. Rád propojuje různé koncepty a úhly pohledu a inspiruje jednotlivce a organizace ke vnímání širších souvislostí.

 

Cena: 4 300 Kč

Registrovat se můžete na: +420 604 251 808, radka.dvorakova@ce-pa.cz

 

Co je MasterMind skupina?

 • Mastermind skupina koordinuje znalostí a úsilí více lidí, kteří pracují v naplnění určitého účelu, v duchu spolupráce a harmonie.
 • Účelem je posílit zkušenosti a dovednosti účastníků a dosáhnout úspěchu ve vytýčených cílech.
 • Účastníci se navzájem motivují ke stanovení cílů a zlepšování i k podpoře v jejich dosahování.
 • Mastermind skupina nabízí kombinaci brainstormingu, vzdělávání, vzájemné podpory a posilování odpovědnosti v prostředí skupinové (spolu)práce.
 • Mastermind skupina vyžaduje odhodlání, důvěru, ochotu poskytovat a přijímat rady, nápady a doporučení a navzájem se podporovat s naprostou čestností, úctou a soucitem.
 • Členové mastermind skupiny působí jako katalyzátory růstu, „ďáblovi advokáti“ a kolegové, kteří se vzájemně podporují ve svých činnostech.
 • Předpokladem je, že se účastníci mastermind skupiny schází pravidelně.

 Co MasterMind skupina není?

 • Absolvování výuky
 • Skupinový koučink
 • Networking
 • Show jednoho účastníka
 • Chaotická diskuse a překřikování se

MasterMind skupinu doporučujeme všem, kteří:

 • mají podobný zájem, podobnou dovednost a chuť uspět
 • mají touhu zlepšovat se a inspirovat druhé, podělit se s nimi o své zkušenosti
 • chtějí získat podporu partnerů ve skupině a dosáhnout svých cílů
 • jsou připraveni (u)dělat, po čem touží a prací překonat strach ze změny
 • jsou ochotni se zavázat sobě a členům slupiny ke změně, která je nutná k růstu

Cíl MasterMind skupin:

 • Podpořit vzájemné sdílení, spolupráci a důvěru lidí s podobným zájmem o dané téma.
 • Vzájemně se seznámit v méně obvyklém formátu spolupráce.
 • Prodiskutovat téma a nastavit jeho agendu.
 • Uvědomit si na základě vzájemného sdílení a obohacení různé perspektivy, výzvy i bariéry.
 • Vytvořit pro každého účastníka (firmu) iniciační akční plán k dosažení svého záměru / cíle ve vybraném tématu.
 • Dohodnout se na možnostech další spolupráce, získat nové kontakty, zkušenosti, inspiraci a pobavit se.
About the author