Kontakty na zaměstnance

PhDr. Ing. Pavel Slováček, MBA
jednatel
e-mail: slovacek@ticzlin.cz

Irena Černá
asistentka jednatele
mobil: +420 731 991 226
e-mail: cerna@ticzlin.cz

Ing. Petr Konečný
vedoucí oddělení PI a VTP
mobil: +420 739 570 790
e-mail: konecny@ticzlin.cz

Mgr. Martina Běťáková
RIS3 manažerka
mobil: +420 774 230 256
e-mail: betakova@ticzlin.cz

Mgr. Magdalena Dubovská
RIS3 odborný asistent
mobil: +420 734 684 605
e-mail: dubovska@ticzlin.cz

Ing. et Ing. Martin Habuda
RIS3 analytik
+420 734 443 879
e-mail: habuda@ticzlin.cz

Mgr. Olesja Lancevská
projektová manažerka
mobil: +420 739 570 792
e-mail: lancevska@ticzlin.cz

Ing. Lucie Nováková
finance, ekonomika
mobil: +420 739 570 791
e-mail: novakova@ticzlin.cz

Dušan Sviečka
RIS3 marketingový manažer
mobil: +420 777 011 727
e-mail: sviecka@ticzlin.cz

Ing. Lenka Kostelníková
RIS3 marketingový specialista
mobil: +420 733 690 867
e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz

Ing. Zuzana Matulová
RIS3 developer strategických projektů
mobil+420 734 443 877
e-mail: matulova@ticzlin.cz

Ing. Jaroslav Kamenčák
projektový manažer
e-mail: kamencak@ticzlin.cz

Gabriela Nygrýnová
recepce
mobil: +420 739 456 074
e-mail: recepce@ticzlin.cz

Milan Emrich
správce budovy
mobil: +420 730 548 179
e-mail: spravce@ticzlin.cz