Konkurenceschopný region? Cesta k cíli vede i přes vzdělávání

Celkem 12 seminářů pro odborníky i veřejnost a stovky účastníků. Tak vypadá loňská bilance seminářů Technologického inovačního centra Zlín. Obdobný rozsah má vzdělávací část projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje i letos. Cílem je především zvýšit konkurenceschopnost regionu v oblasti podnikatelských inovací.

Technologické trendy, time management, inovace byznys modelů či marketing sociálních sítí. To jsou příklady seminářů, které se v rámci projektu konaly v loňském roce. Výběr témat navazuje na koncepční dokumenty kraje, v nichž jsou identifikovány problémy bránící zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti vývoje, inovací či výzkumu a tím dalšímu rozvoji regionu. „Řada seminářů je určena hlavně zástupcům institucí, kteří se podílejí na zlepšení prostředí pro inovace, na další pak má přístup veřejnost. Pro každý seminář hledáme vždy lektory, kteří se na danou problematiku specializují,“ říká Irena Černá z Technologického inovačního centra Zlín.

Aktivity Technologického inovačního centra Zlín i projektu Smart Akcelerátor navazují na strategický dokument Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Ten definuje priority a nástroje k podpoře podnikání založeného na inovacích a přispívající k ekonomickému rozvoji daného území.

Nejbližší akcí, určenou i pro veřejnost, je seminář s názvem Právní aspekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Zájemci získají informace například o právním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem dotací, důležitým tématem bude GDPR, řeč bude i o právním rámci spolupráce mezi firmou a výzkumnou organizací. Seminář se uskuteční 26. dubna od 9.00 do 17.00 v prostorách Technologického inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262. Vstup na seminář je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné potvrdit účast na e-mailové adrese cerna@ticzlin.cz nejpozději do 23. dubna.
Více informací na tel. 731 991 226.

Další informace:

Irena Černá

projektový asistent

+420 731 991 226

E-mail: cerna@ticzlin.cz

 

About the author