Zlín Design Week – konference Kreativní město Zlín

Konference Kreativní město otevírá prostor k úvahám, jak v postprůmyslové krajské metropoli spustit revoluci zacílenou na rozvoj kulturních a kreativních průmyslů.

Zahraniční odborníci představí aktuální trendy i význam kulturních a kreativních průmyslů a v následné diskuzi poodhalíme možnosti uplatnění příkladů dobré praxe přímo u nás ve Zlíně. Join us, i když si se svou angličtinou nejste jisti, tlumočení zajištěno. Pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Zlínský kreativní klastr společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci akce Zlín Design Week.

PROGRAM

čas program
12:45–13:00 Zahájení
13:00–14:20 I. BLOK: Kulturní a kreativní průmysly ve Zlíně – historie, současnost, budoucnost

– Kulturní a kreativní průmysly v baťovském Zlíně (Gabriela Culík Končitíková, Nadace Tomáš Bati)
– Současný stav kulturních a kreativních průmyslů ve Zlíně (Čestmír Vančura, Zlínský kreativní klastr)
– Potenciál projektu Metropolitní Zlín v kontextu kulturních a kreativních průmyslů (Lukáš Trčka, CzechInvest)

14:20–14:40 Coffee break
14:40–17:10 II. BLOK: Příklady dobré praxe v oblasti kulturních a kreativních průmyslů ze zahraničí

– Aktivizace místních kreativců a tvůrců v regionech (Josephine Hage, Kreatives Sachsen)
– Creative Ring jako akcelerátor lokálních kulturně-kreativních ekosystémů (Koen Snoeckx, Creative Ring)
– Využití databáze kreativních podniků k posílení jejich pozice na evropském trhu (Ingrid Willems, DataScouts)

17:10–18:00 Diskuze Kreativní město, networking u rautu
od 21:00 Afterparty, studentský videomappingový festival MASKA (14|15 BAŤŮV INSTITUT)
Vaše údaje budou použity pouze pro účely realizace této marketingové akce.
About the author