Konference „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Nadace Tomáše Bati pořádá konferenci „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“, která se bude konat ve středu 18. září 2019 ve Zlíně.

 

inzerat 600 x 190 mm 1

 

Konference má dlouhou tradici a koná se jednou za pět let. Díky tomu, že se podařilo získat více než 50 výrazných osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v 7 sekcích, je konference ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“.

Role moderátora se ujal Petr Sáha – emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který bude zpovídat významné osobnosti podnikatelského a akademického světa i veřejného sektoru.

Hlouběji se seznámit s problematikou a zapojit se do diskuse budou mít účastnící možnost v sekcích:

  • „Moudrý se učí od každého“ (Tomáš Baťa)
A) Vzdělávání pro budoucnost
B) Jak a proč sdílet znalosti
  • Podnikatelské výzvy, lidé a digitální svět
A) Jak držet krok a neusnout na vavřínech
B) Podnikatelské výzvy a nové business modely
  • Město a lidé v odkazu Tomáše Bati
A) Baťův odkaz pro strategický rozvoj města a kraje
B) Od Baťova Zlína ke smart city
  • Sdílení znalostí, kapacit a nových trendů ve strojírenství

Sekce zaměřená na rychlé a radikální změny strojírenství v kontextu Industry 4.0. a transformace tohoto odvětví.

 

Konference je obohacena o bohatý doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobovou módní přehlídku a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou.

Pozvánku a medailonky jednotlivých řečníků naleznete zde, více informací dále na webových stránkách.

V případě zájmu se nezapomeňte registrovat.

About the author