Klastrové iniciativy

Od plastů až po design

I konkurenti mohou spolupracovat. Klastry jsou zajímavou platformou pro spolupráci těch, kteří jsou vlastně konkurenti. Výhody jsou ovšem zřejmé – společně řeší problémy, které trápí všechny bez rozdílů, a zvyšují tak konkurenceschopnost celého odvětví.

PLASTIKÁŘSKÝ KLASTR
Tradičně silné odvětví. Spolu s gumárenstvím nejvýkonnější průmyslový segment regionu.

 • Založen v únoru 2006.
 • Komunikační fórum pro zpracovatele plastů.
 • Významní členové: greiner packiging, KASKO spol. s r.o., Fatra a.s.

Více ZDE.

MORAVSKÝ LETECKÝ KLASTR
Přes dvě desítky firem a škol. Letecký průmysl je nejen pro Zlínský kraj důležitý.

 • Založen v roce 2010.
 • Sdružení leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl.
 • Významní členové: společnosti 5M a.s., Aircraft Industrie a.s., Evektor a.s.

Více ZDE.

ČESKÝ A MORAVSKÝ SKLÁŘSKÝ KLASTR
Cíl klastru: v horizontu 10 let posílit prestiž českého sklářství a posílit jeho konkurenceschopnost.

 • Založen v roce 2015.
 • Platforma pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy společně s podpůrnými, dodavatelskými, výzkumnými a doplňkovými institucemi v rámci sklářství.
 • Významní členové: Crystal Bohemia, a.s., Moser, a.s., Preciosa, a.s.

Více ZDE.

ZLÍNSKÝ KREATIVNÍ KLASTR
První klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysl.

 • Založen v roce 2016.
 • Sdružuje zástupce reklamních a marketingových agentur, kulturních institucí i občanských sdružení působících v oblasti místní kultury, firem zaměřených na design, architekturu i audiovizuální tvorbu.
 • Významní členové: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, FILMFEST, s.r.o.

Více ZDE.