Program PLATINN

Metodika využívaná pro spolupráci firem a expertů pro jednotlivé oblasti byznysu převzatá ze Švýcarska. Jde o ucelenou metodiku pro zavádění inovací do malých a středních firem, které mají zvýšit jejich konkurenceschopnost. Systém se skvěle osvědčil a díky prostředkům Zlínského kraje je nyní dostupný i v našem regionu. „Pro nás je Platinn logickým rozšířením nabídky směrem k firmám, které už na trhu působí,“ říká jednatel Technologického inovačního centra Pavel Slováček. Program je určen především  pro technologické firmy ze Zlínského kraje, otevřené dveře mají i start-up projekty. Firma nejprve absolvuje analýzu inovačních příležitostí, kdy je zjišťováno, ve kterých oblastech je silná, a kde má naopak rezervy. Následuje první fáze, ve které se s expertem naplánuje plán potřebných změn. Pokud firma potřebuje pomoci i s realizací změn, může pokračovat do druhé fáze. Analýza a prvních 40 hodin konzultací s expertem je zdarma. Ve druhé fázi implementace inovačního projektu je k dispozici dalších 80 hodin konzultací a samotná firma přispívá na 50 % nákladů.

Více informací na www.platinn.cz

4 Základní služby

 • Business development – strategické řízení a rozvoj obchodu (Jak najít nové prodejní kanály. Jak pečovat o zákazníky…).
 • Organisation – nastavování interních procesů, zvyšování produktivity, optimalizace využívání lidských a výrobních zdrojů.
 • Cooperation – vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organiza
  cemi usnadňující prodej technologií, produktů nebo služeb.
 • Financing – strategie financování, zprostředkování přístupu k investorům a veřejným zdrojům.

Základní fáze programu

Fáze 0

 •  vstupní analýza potřeb

Fáze 1

 • je pro firmu vždy zdarma
 • může trvat maximálně 40 hodin spolupráce s Expertem
 • do této fáze smí jedna firma vstoupit pouze jednou.

Fáze 2

 • je vždy z poloviny spolufinancovaná firmou
 • může trvat maximálně 80 hodin
 • do této fáze lze vstupovat opakovaně vždy, když má firma v plánu realizovat nový změnový projekt.

Kontaktní osoba TIC:

Jaroslav Kamenčák

Tel: +420 739 505 054

email: kamencak@ticzlin.cz

www.platinn.cz

Success stories Platinn: Firma ZAKO TURČÍN s.r.o.

S novotou vonícím živnostenským oprávněním v kapse a několika stroji v garáži či pronajaté hale družstva se do podnikání pustilo v 90. letech mnoho schopných lidí. Ti, kteří vydrželi, záhy řešili transformaci na obchodní společnost, stěhování do větších prostor, stavbu vlastních areálů a nárůst objemu výroby.

Pak ještě s větším vypětím museli najít cestu z krize, stabilizovat firmu, znovu ji nastartovat a za pár let už přemýšlet o generační obměně. Docela typický příklad české strojírenské firmy. Sedí i na .

Historie ZAKO Turčín, která má výrobní prostory pro zámečnickou a kovoobráběcí činnost v Březnici a v Provodově, se píše od roku 1996. Její kořeny ale sahají ještě o pár let dozadu – oba společníci vstoupili do podnikání jako OSVČ, aby následně spojili své síly. A dařilo se. Tržby i počet zaměstnanců rostly. V roce 1999 odkoupili areál družstva v Březnici, v roce 2008 pak haly v Provodově. Pak přišla studená sprcha v podobě celosvětové ekonomické krize. „Byly to naše nejtěžší podnikatelské roky,“ říká v rozhovoru jeden ze společníků Jiří Turčín.

Jak do vašeho rozjetého podnikání hospodářská krize zasáhla?

Jiří Turčín, jednatel ZAKO Turčín

Velmi dramaticky. Stačí jen pár čísel. Zatímco ještě v roce 2008, kdy jsme první nesmělé dopady krize začali pozorovat, činily naše tržby 174 milionů korun, o rok později následoval sešup o zhruba 100 milionů. To se samozřejmě odrazilo i v zaměstnanosti, museli jsme se rozloučit s asi čtyřmi desítkami kolegů. Mezi nimi přitom byli i odborníci, kteří na dnešním trhu práce mají cenu zlata. Jinak to prostě nešlo. Dokonce jsme zaváděli čtyřdenní pracovní týden. V roce 2010 byla situace podobná. Byly to naše nejtěžší roky. Pak jsme se začali zvedat. V roce 2014 jsme se tržbami i počtem zaměstnanců dostali nad předkrizové hodnoty. A stále rosteme.

Jaká je současná situace společnosti? Jak sami sebe vidíte?

Ekonomicky jsme na tom velmi dobře, v loňském roce jsme měli rekordní tržby 245 milionů korun, náš tým tvoří 121 lidí. Máme dobře strukturované portfolio dlouhodobých zákazníků od výrobců trakčních motorů, vysokozdvižných plošin a nástrojových brusek přes firmu produkující stroje na obalové materiály až po pneumatikáře. Jsme tedy široce rozkročení, s výrazným podílem exportu. Myslím, že se můžeme považovat za silnou a stabilní společnost.

Zapojili jste se do koučovacího programu Platinn. Jaký byl hlavní důvod?

V podstatě jeden jediný. Jak zvládnout generační obměnu, aby nepředstavovala riziko, ale naopak byla impulzem pro další rozvoj firmy. Jde o to, že my, co jsme začínali v garážích, jsme se tam, kde jsme teď, propracovali spíše na základě intuice, případně systémem pokus – omyl. A to je stav, v kterém se společnost nepředává úplně nejlépe…

V čem vám program Platinn pomohl?

Už obsáhlá analýza, která stála na začátku celého programu, pro nás byla velkým – a nepříliš příjemným – překvapením. Například z ní vyplynulo, jak moc vázne naše interní komunikace. Zaměstnanci, a to nemluvím jen o výrobě, neměli žádnou představu, jak firmu vnímáme my, majitelé. Kam ji chceme posunout, jaké jsou problémy a podobně. V návaznosti na analýzu došlo k formulování prioritních os pro změnu a na konkrétních opatřeních, spočívajících například v institucionalizaci našich zažitých postupů či intenzivnější vnitřní komunikaci, už pracujeme. Navíc to pro nás mělo i další efekty, například v podobě provozních úspor. Zajímavé je v této souvislosti jedno číslo. Loni objem tržeb při stejném počtu zaměstnanců meziročně vzrostl o 13 procent.

Kde vidíte firmu za pět let?

Takto blízká budoucnost se ponese ve znamení činnosti s vysokou přidanou hodnotou, ideálně bychom mohli stihnout zavést do výroby vlastní produkt. A také by se mohla završit generační obměna.

Názor experta

Martin Vančura, expert Platinn

„Ve společnosti ZAKO Turčín se nám podařilo nastavit novou organizační strukturu, jejíž nejvýznamnějším rysem je vytvoření funkce výrobního ředitele, jmenování nových vedoucích pracovníků a vymezení kompetencí a pravomocí. Zdařilo se nám také částečné předání kompetencí majitele společnosti na nižší články řízení. Definovali jsme si vize, strategie a hodnoty společnosti a vytvořili akční plán klíčových úkolů pro stabilizaci a rozvoj firmy ve vazbě na strategii.“

„A na čem musí firma ještě zapracovat? Pokračovat v budování personálního systému řízení a finalizovat si strategii společnosti. To vše budeme řešit s firmou ZAKO Turčín v rámci Platinnu ve fázi 2, do které se firma rozhodla vstoupit. “

Martin Vančura

Další firmy zapojené do programu