Inovační vouchery

Vouchery. Když víte přesně od koho i co

Rozvoj na obou stranách. Firma zná svou potřebu a ví, kdo ji může vyřešit. Cenu zakázky pak uhradí třetí strana. To je velmi stručně podstata voucherů. V našem prostředí je typické využití tohoto nástroje pro podporu rozvoje spolupráce akademické a výzkumné sféry s podnikatelským sektorem.

Inovační vouchery Zlínského kraje. Finanční nástroje podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi a vybranými vysokými školami, čímž se rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele. Jde o nástroj Zlínského kraje.
Více ZDE.

Inovační vouchery OPPIK. Spolupráce je hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporuje rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.
Více ZDE.

 

Kontakt:

Ing. Lenka Kostelníková
projektová manažerka