Nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC)

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích. Akce je určena jak zástupcům výzkumných institucí, tak podnikům, které usilují o vývoj a komerční uplatnění inovačních řešení a produktů. Nástroje EIC představují zajímavou příležitost pro navázání spolupráce mezi akademickými a průmyslovými partnery. Kromě informací o zásadách a pravidlech zapojení do nástrojů EIC seminář účastníkům nabídne možnost seznámit se se zkušeností zástupců úspěšných projektů a pohledem hodnotitele.

 

Datum: 26. listopadu 2019
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6, zasedací místnost Labe

 

PROGRAM
09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:20 EIC: Proč vznikla a jakou roli hraje v Rámcovém programu?
Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP

10:20 – 10:50 Pathfinder: Podpora vzniku a rozvoje deep-tech inovací v Evropě

Petr Pracna, národní kontakt FET (Budoucí a vznikající technologie)

10:50 – 11:10 Zkušenost úspěšného účastníka v programu FET Open BioCombs4Nanofibers

Jana Baráková, ELMARCO s.r.o.

11:10 – 11:40 Akcelerátor: Tržní uplatnění riskantních inovací evropských MSP

Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP

11:40 – 12:00 Diskuse, přestávka na kávu

12:00 – 12:20 Projekt RADARR 2: Příprava žádosti SME Instrument fáze 2 a zkušenost s průběhem hodnocení

Zástupce firmy FUTTEC, a.s.
12:20 – 12:40 Fast Track to Innovation: Spolupráce průmyslu a akademie pro rychlý přechod inovací na
trh

Martin Škarka, národní kontakt Inovace v MSP

12:40 – 13:00 Jak jsou projekty zaměřené na inovace hodnoceny?

Bude potvrzeno

13:00 – 13:15 Access2EIC: Služby národních kontaktních pracovníků žadatelům do nástrojů EIC

Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP

13:15 – 14:15 Oběd, zakončení semináře

Registrace je možná do 21. listopadu 2019. Účast na akci je bezplatná. V případě vyčerpání kapacity místnosti může být registrace uzavřena dříve. Akce je podpořena z prostředků projektu CZERA 3 (MŠMT LTI18020 ).

Registrace:

 

Pozvánka ke stažení

About the author