II. Setkání personalistů a HR manažerů Zlínského kraje

Dne 20. 4. se uskutečnilo v letošním roce již 2. Setkání personalistů a HR manažerů Zlínského kraje.

Semináře s tématem loajalita zaměstnanců se zúčastnila necelá dvacítka profesionálů z této oblasti. Akce byla pořádána personální agenturou Grafton ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem ve Zlíně.

 

Celým setkáním provázel Vojtěch Bednář, firemní sociolog, konzultant a autor řady knih, který se zabývá problémem dnešní doby a to nedostatkem stálé pracovní síly ve firmách. Náplní celého semináře bylo vzájemně si zodpovědět na nejčastější otázky a následně rozvést diskuzi k této tematice.

 

Co udělat pro udržení zaměstnanců, a jak zabránit, aby odcházeli kvůli drobné finanční výhodě ke konkurenci? Co nabídnout a proč tradiční benefity nestačí? Jak moc rozhoduje o loajalitě to, jak se u nás zaměstnanci cítí a jaká opatření udělat, aby necítili potřebu hledat jiné místo?

 

Odpovědi na tyto otázky a inspirativní diskuze byly následně doplněny panem Bednářem o cenné tipy do firem. Vyzdvihl například důležitost vedení a práci s generací Y a tzv. miléniány, pro které je často zaměstnání pouze přestupní stanicí.

 

Celé setkání bylo zaštítěno myšlenkou, jak je důležité a podstatné budovat si loajální zaměstnance a dobré vztahy ve firmě a tím zvyšovat efektivitu práce.

About the author