Small ideas can make big changes. Aneb žádný nápad není moc malý. Zvlášť teď.

Naše země potřebuje pomoc. A spousta nadšenců, profesionálů a iniciativ už improvizovaně i systematicky pomáhá a v krátkém čase vymýšlí neuvěřitelné věci. Cílem hackathonu je pomoci s jejich realizací, a to formou finanční podpory státu či propojením na mentory a díky spolupráci s krizovým štábem ČR sdílet seznam potřeb, které jsou pro naši zemi nyní prioritní.

CzechInvest a MPO spolu s partnery spouští virtuální hackathon Hack the Crisis, abychom posílili koordinaci potřeb státu s obrovskou energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a celém národě.

Kdy: od 1.4. do akutní krizové fáze

Kde: Online

Cíl: Vytvořit model, kde se konsolidovaně boudou scházet projekty z různých iniciativ (COVID19CZ apod.) a bude se komunikovat potřeba a realizovat podpora státu těmto projektům a koordinovat jejich využívání ze strany orgánů veřejné moci.

SOUČASNÉ PRIORITY STÁTU (+ budou průběžně aktualizovány na webu):

Zdravotnictví:

 • léčba (vývoj vakcín, léků, kombinace již existujícího, modifikace již existujícího)
 • záchrana života (plicní ventilátor)
 • prevence (telemetrie tělesných funkcí, možnosti pro zrychlení testování, vývoj nových rychlejších testů, varianta něčeho jako self-test)
 • diagnóza (telemedicína, zrychlení PCR detekce)
 • terapie (medicinální chemie, preklinická a klinická analýza)
 • ochrana osob (protektivní materiály, nano textilie a další)
 • predikce dalšího vývoje

Společnost:

 • informovanost (způsoby hromadného oslovení a výstrahy)
 • sociální izolace a její řešení (distanční vzdělávání, doručovací a nákupní služby)
 • distanční komunikace (virtuální meetingy)
 • automatické informace (coboti)

Ekonomika:

 • preventivní ochrana zařízení a majetku (dezinfekce, ostraha)
 • autonomní zařízení (roboti, drony)
 • pomoc SME a živnostníkům s dopady poklesu poptávky

 

NÁSTROJE POMOCI

1) Výpočetní kapacita, know- how a spolupráce

Pro hackathon hledáme partnery, kteří mohou projektům nabídnou jakoukoliv formu podpory, nejen finanční např. výpočetní kapacitu, PR, data, jinou formu spolupráce..  Pokud chcete podpořit projekty, vyplnte prosím partnerskou nabídky zde, (anglická verze zde) a pošlete nám své logo na mail hackathon@czechinvest.org

 

2) Mentoring

Pro přihlášené projekty do hackathonu hledáme mentory z různých oblastí: business, finance, marketing, IT/ technologie, právo a mnoho dalšího. Pokud chcete projektům pomoci jako mentor, přihlaste se prosím na tomto odkaze zde, pro vaše anglicky hovořící kolegy je anglická verze zde)

 

3) Finanční podpora:

Připravili jsme 3 nástroje finanční podpory, které pomůžeme přihlášeným projektům získat.

Program Chytrá řešení proti Covid-19 – rychlé a flexibilní financování tech proti Covid-19

 • Kolik může projekt získat: až 5 mil. Kč
 • Celkový rozpočet programu: 200 mil. Kč
 • Forma podpory: dotace, státní rozpočet 50-90%
 • Příjem žádostí: od 31.3. do vyčerpání financí
 • Očekávané schválení žádostí: průběžně
 • 3 typy podporovaných aktivit:
 1. Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů
 2. Podpora pro poslední fázi vývoje a rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských.
 3. Podpora pro zcela nové technologie (start-up, hackathon).

 

TECHNOLOGIE COVID 19 – nákup zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků

 • Kolik může projekt získat: 0,25 – 2 mil. Kč (určeno i pro žadatele bez historie) anebo 2 – 20 mil. Kč (pro firmy > 2 roky)
 • Celkový rozpočet programu: 300 mil. Kč
 • Procento podpory: 50 %
 • Datum vyhlášení výzvy vč detailních podmínek: 14.4.2020
 • Příjem žádostí: od 27.4.2020 – 29.5.2020 / zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)
 • Očekávané schválení žádostí: Průběžně do 15.6.2020
 • Způsobilé výdaje: pořízení nových technologických zařízení a vybavení (i SW) z oblasti zdravotnických prostředků pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.
 • Seznam prostředků viz Výzva.
 • Max doba realizace projektu: 31.12.2020

 

The Country for the Future – PP3 Inovace do praxe – 2. soutěž

 • Kdo může žádat: malý a střední podnik dle definice v Nařízení Komise č. 651/2014 (max. 250 zaměstnanců), bez požadavku na účetní historii
 • Kolik může projekt získat: max. 25 mil. Kč
 • Celkový plánovaný rozpočet soutěže: 300 mil. Kč
 • Procento podpory: 50 % , plus až 100 % na další náklady související s projektem
 • Příjem žádostí: od 3.4.2020 – 15.5.2020
 • Výsledek soutěže: co nejdříve, nejpozději však do 31.8.2020
 • Způsobilé výdaje: převážně neinvestiční výdaje spojené se zaváděním nových nebo inovovaných výrobních postupů nebo organizačních (procesních) změn v podnicích, a to v definovaných tematických oblastech souvisejících s překonáváním následků epidemie SARS-COV-2
 • Způsobilost výdajů: nejdříve den po podání žádost

 

Chcete se zapojit a pomoct projektů?

Chcete podpořit projekty mentoringem?  Hledáme mentory z různých oblastí. Pokud chcete projektům pomoct, vyplňte prosím kartu mentora zde.  Pro vaše anglicky hovořící kolegy je anglická verze zde. V případě jiné pomoci projektům prosím vyplňte partnerskou nabídku zde, nebo se nám ozvěte na email hackathon@czechinvest.org.

Děkujeme!

 

 

About the author