Dětská skupina jako zaměstnanecký benefit 

Chcete mít spokojenější a loajálnější zaměstnance?

Zvažujete jak zvýšit prestiž firmy a posílit její firemní hodnoty?

Zřiďte pro své zaměstnance podnikovou dětskou skupinu.

 

Dětské skupiny jsou stále oblíbenější službou péče o předškolní děti. S ohledem na vývoj na trhu práce přibývá firemních dětských skupin, které rodiče využívají jako vítaný benefit při slaďování rodinného a profesního života. Velký zájem o tuto službu dokládá i narůstající počet dětských skupin zapsaných v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, jak je v dnešní době obtížné sladit péči o rodinu s odváděním kvalitního výkonu v zaměstnání. Řešením mohou být právě dětské skupiny, které rozšiřují spektrum nabízených služeb pro děti předškolního věku a jsou flexibilnější a dostupnější alternativou k již zavedeným firemním školkám. Dětská skupina je v mnoha firmách či organizacích již zavedeným a fungujícím zaměstnaneckým benefitem.

Dětské skupiny nabízí službu péče o dítě již od jednoho roku věku a umožňují tak zaměstnankyním a zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu a tím také podporují rovnou kariérní příležitost pro všechny. Vzhledem k tomu, že nastavení dětských skupin záleží v mnoha základních parametrech na samotném provozovateli, může být tato služba maximálně flexibilní a stává se tak prostředkem k efektivnějšímu sladění rodinného a pracovního života. Další nespornou výhodou pro zaměstnavatele je skutečnost, že jsou výdaje spojené s provozem dětské skupiny daňově uznatelným nákladem.

Od roku 2016 funguje v rámci MPSV systémový projekt Podpora implementace dětských skupin, který nabízí ZDARMA prostřednictvím krajských metodiček komplexní poradenské služby týkající se založení a provozu dětských skupin. Potenciální i stávající poskytovatelé dětských skupin se tak ve všech krajích ČR mohou obrátit na metodičky, jež jim bezplatně poskytnou metodickou podporu a pomoc nejen před zahájením provozu ale i během provozování služby. Zkušenějším poskytovatelům pak v rámci projektu nabídnou speciální semináře a vzdělávací akce.

Návod, jak zřídit dětskou skupinu krok za krokem a další související informace naleznete na webu systémového projektu MPSV „Podpora implementace dětských skupin“: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/zrizeni-detske-skupiny.  Najdete zde také kontakty na krajské metodičky http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty.

 

Přidejte se k několika desítkám společností, které podnikovou dětskou skupinu pro své zaměstnance již úspěšně založily. Ve Zlínském kraji je v současné době 35 dětských skupin s kapacitou 444 dětí.

Výhody dětské skupiny pro zaměstnavatele a rodiče

 • pečují o děti již od 1 roku
 • umožňují slaďování rodinného a pracovního života
 • pomáhají s postupným návratem rodičů do práce
 • pomáhají s udržením kontaktu se zaměstnáním
 • jsou časově flexibilní (provozní dobu lze přizpůsobit provozu organizace)
 • náklady na provoz jsou daňově uznatelné
 • je možné uzavřít partnerské smlouvy s jinými zaměstnavateli a spolupodílet se tak
  na provozu, počet partnerů není omezen
 • umožňují individuální přístup k dítěti (kapacitu si určuje provozovatel sám)
 • usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětí v kolektivu

 

Zdroj: TZ MPSV

About the author