Vyhlášena Výzva VI programu podpory Inovační vouchery

Ve středu 1. července 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory Inovační vouchery, jejíž alokace je stanovena ve výši 150 mil. Kč. Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 15. 7. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy,  ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
  • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

  • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
  • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Text Výzvy VI včetně příloh najdete na webu API.

 

 

 

 

About the author