Finanční podpora

Operační programy programového období 2014–2020

Přehled a podrobnější informace k jednotlivým Operačním programům naleznete ZDE.

Nástroje Technologické agentury ČR naleznete ZDE.

Vybrané národní Operační programy:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchoduProjekty ze zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE a Agentury CzechInvest ZDE.
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyProjekty pro posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.
 • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
  Projekty podporující rovné příležitosti žen a mužů, adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, další vzdělávání, sociální začleňování a boj s chudobou, zdravotní služby, modernizaci veřejné správy a služeb. Podrobnější informace na stránkách Evropského sociálního fondu ČR ZDE.
 • Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
  Projekty na ochranu životního prostředí, efektivní využívání zdrojů, eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Podrobnější informace naleznete na stránkách Operačního programu ZDE.

Úřad práce České republiky

Projekty na rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podporu sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Celorepublikové projekty naleznete ZDE. Regionální pro Zlínský kraj naleznete ZDE.

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB

Produkty a služby na podporu projektů převážně malého a středního podnikání formou záruk a specifických úvěrů. Podrobnější informace naleznete ZDE.

Další programy

 • HORIZONT 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace EU; zaměření na podporu inovací, důraz na propojení výzkumu a inovací v návaznosti na trh a na vytváření podnikatelských příležitostí. Podrobnější informace naleznete ZDE.
 • CENTRAL EUROPE – mezinárodní spolupráce mezi regiony Rakouska, Polskem, částí Německa, Maďarska, Slovinska, Slovenska, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Podrobnější informace naleznete ZDE.
 • Přeshraniční spolupráce SR – ČR – je určen pro kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj. Podrobnější informace naleznete ZDE.