Technologické inovační centrum (dále jen TIC) zahájilo spolupráci s Klubem Absolventů Baťovy školy práce. Na základě sdílených hodnot důležitosti podnikání se právě TIC stal partnerem tohoto zlínského klubu.

Klub ABŠ sdružuje lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáš Baťa a jeho následníci. Nezáleží ani na věku, ani na politické příslušnosti. Jediným kritériem, je ctění morálního kodexu, tak jak ho ctil i Tomáš Baťa. Klub vznikl již před 80 lety. Od roku 1992 je otevřen pro každého příznivce těchto postojů a hodnot. Od roku 2013 vyvíjí nové aktivity a vize.

TIC stejně jako ABŠ navazuje na odkaz Tomáše Bati hned v několika směrech: podporuje start-upy, nabízí nástroje pro rozvoj konkurenceschopnosti firem, podporuje budování silného a atraktivního prostředí pro začínající podnikatele i rozjeté firmy. V podnikatelském inkubátoru TICu sedí také bývalí soutěžící soutěže Můj první milion, současní členové Klubu Absolventů Baťovy školy práce a nadšenci do bot – VASKY.

,, S Klubem Absolventů Baťovy školy práce jsme v úzké spolupráci. Díky zaměření některých dalších členů, máme možnost konzultací a když se vše podaří, rýsuje se i úzká spolupráce. To je ale zatím překvapení.“ Říká Vašek Staněk, zakladatel společnosti Vasky.

Více informací o samotném klubu najdete ZDE. Informace pro rozjezd či podporu podnikání najdete na našich webových stránkách.

About the author