Inspirativní setkání s osobností na téma Energetické využití odpadů „od A do Z“

Srdečně Vás zveme na inspirativní setkání s osobností prof. Ing. Petrem  Stehlíkem CSc., dr. h. c. , ředitelem Ústavu procesního a ekologického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a místopředsedou České společnosti chemického inženýrství.

Tématem setkání bude Energetické využití odpadů “ od A do Z“. 

  • Energetické využití odpadů – hrozba či přínos?!
  • 3E: Energie, Ekonomika, Environmentální aspekty
  • České řešení na světové úrovni a technologičtí lobbisté
  • Aplikace výsledků výzkumu v realizacích (příklady)
  • Mezisektorová spolupráce (výzkumná organizace – průmyslový podnik – nezisková organizace)

TERMÍN
17. 1. 2019 13:00 – 17:00

MÍSTO
14|15 Baťův institut
Vavrečkova 7040, Zlín
sál A

„Skládkování je až poslední možný způsob efektivního zpracování odpadů,“

Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
V roce 1978 získal inženýrský titul na Fakultě strojní VUT v Brně (obor Přístrojová, regulační a automatizační technika), profesorem se stal na téže fakultě v roce 1997 (jmenovací řízení pro obor Procesní inženýrství). V současné době působí jako profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně. Je specialistou na přenos tepla a jeho aplikace, termické zpracování odpadů včetně využívání energie (waste to energy), procesní pece a výměníky tepla, integrace procesů, úspory energie a redukce škodlivých emisí, simulační výpočty a optimalizace v procesním průmyslu a aplikace CFD. Petr Stehlík je autorem a spoluautorem přibližně 250 publikací, z toho řady v impaktovaných mezinárodních časopisech, připravované monografie v prestižním světovém nakladatelství, dvou patentů a dvou užitných vzorů, řady realizovaných technologií. 

Účast na akci je zdarma. Kapacita akce je omezena, svou účast potvrďte nejpozději do 15. 1. 2019 přes online formulář,
nebo přes kontakt níže.

KONTAKT

Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, Ing. Viera Pechancová, viera.pechancova@kr-zlinsky.cz

Pozvánka

 

 

About the author