Pozvání na B2B jednání s ruskými firmami ve Zlíně

Dne 10. října 2019 navštíví Zlínský kraj podnikatelská delegace ze Smolenské oblasti (RF). Program návštěvy mimo jiné zahrnuje B2B jednání s českými firmami, které se uskuteční v prostorách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. V úvodní části setkání od 14 hodin proběhne představení obou regionů, členů delegace a aktivit obchodních komor. Poté (od cca 14,45 hod.) budou následovat individuální jednání mezi zástupci českých a ruských firem. Zaměření/oblast podnikání ruských firem je následující: mezinárodní přeprava a logistika, automobilový průmysl a výroba nábytku.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na setkání s delegací ze Smolenské oblasti, jehož cílem bude výměna zkušeností a navázání nových obchodních kontaktů, možnost doplnění nabídky Vašich služeb a produktů a další spolupráce. Účast na akci je ZDARMA. Občerstvení a tlumočení během B2B jednání je zajištěno.

Profily ruských firem naleznete na webových stránkách www.kcvt.cz v záložce Aktuality.

Pro potvrzení účasti a další informace prosím kontaktujte Bohdanu Lavrovičovou na níže uvedených kontaktech.

 

Bohdana Lavrovičová

Kontaktní centrum pro východní trhy (Rusko, Ukrajina a SNS)

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Vavrečkova 5262

760 01 Zlín

Tel.: +420 572 154 554, mobil:  +420 725 596 631

E-mail: lavrovicova@khkzk.cz, info@kcvt.cz

 

About the author