Asistenční vouchery pro rozvoj Zlínského kraje

V pátek 10. 3. 2017 proběhlo Pracovní setkání ředitelek a ředitelů krajských školských organizací v Otrokovicích. Ing. Daniel Hajda, developer strategických projektů Technologického inovačního centra ve Zlíně, představil zástupcům středních škol Asistenční vouchery.

 

Asistenční vouchery jsou finančním nástrojem na podporu veřejným subjektům při přípravě strategických projektů napomáhajícím k podpoře inovačního prostředí ve Zlínském kraji a naplňujícím strategické cíle Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013 – 2020.

Voucher asistence je finančním nástrojem dílčí aktivity (Asistence) v rámci dlouhodobého projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje.

Projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje je zaměřen na podporu rozvoje inovačního prostředí ve Zlínském kraji. Projekt realizuje Zlínský kraj (ve spolupráci s partnerem projektu Technologickým inovačním centrem, s.r.o. Cílovými skupinami projektu, které by primárně měly mít přínos z realizovaných aktivit projektu, jsou právě pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace výzkumu, vývoje a inovací, pracovníci výzkumných organizací a VŠ, pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru, studenti VŠ a VOŠ a žáci SŠ a ZŠ.

About the author