Analýzy

 

Analýza bariér získávání a udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji:

 

Dotazník k analýze potřeb subjektů tvořících inovační podnikání

 

Analytická příloha krajské přílohy RIS3:

 

Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu
2015 – 2020:

 

Analýza zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji:

 

Monitoring projektů podpořených v oblasti vývoje, výzkumu a inovací za období 2007 – 2015

 

Pravidelný monitoring projektů podpořených z operačních programů v oblasti VaVaI

 

Pravidelný monitoring zpracovatelského průmyslu a strategických služeb ve Zlínském kraji

 

Analýza podnikavosti studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

Analýza stavu inovačního prostředí a potřeb subjektů tvořících inovační
infrastrukturu Zlínského kraje

 

Analýza technologických trendů identifikovaných domén specializace Zlínského kraje a mapování technologických trendů na přesahu těchto odvětví

  1. Analýza technologických trendů pro doménu specializace Inovativní aplikace polymerů: Technologické trendy_Polymery
  2. Analýza technologických trendů pro doménu specializace Inovace v konstrukčních činnostech:  Technologické trendy ZK_Konstrukce
  3. Analýza technologických trendů pro doménu specializace Inteligentní a úsporné elektronické systémy: Technologické trendy ZK_ICT
  4. Mapování technologických trendů na přesahu odvětví (identifikovaných tří domén specializace Zlínského kraje) – potenciál spolupráce: Technologické trendy ZK_Přesah

Všechny analýzy byly provedeny v rámci realizace projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje.