Analytické centrum

Základem je analýza informací

Sběr a analýza dat z podnikatelského a veřejného sektoru. To je poslání zřizovaného analytického centra. Cílem je zmapovat aktuální stav inovačního prostředí ve Zlínském kraji a zachycení jeho dalšího vývoje.

Data poslouží všem. Získaná a analyzovaná data podpoří implementaci Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Zároveň půjde o zdroj otevřených dat, který poslouží firmám k efektivnějšímu rozhodování v jejich podnikatelské činnosti.

Kontakt

Ing. et Ing. Martin Habuda 

RIS3 analytik

Tel.: +420 734 684 605

e- mail: habuda@ticzlin.cz