Analytická data

V této sekci bude analytické centrum Technologického inovačního centra zveřejňovat analytická data mapující inovační prostředí Zlínského kraje.

Kontakt

Ing. Martin Habuda
RIS3 analytik
mobil: +420 734 684 605
e-mail: habuda@ticzlin.cz