Otevřené inovace mohou firmám pomoci

avex3Technologické inovační centrum (dále jen TIC) se ve spolupráci se svými partnery tomuto tématu v rámci projektu Firma 4.0 věnuje a dělá osvětu. Pořádáme workshopy na různá témata zabývající se právě průmyslem 4.0, a také výjezdy a exkurze přímo do inovativních firem, které tento celosvětový trend pochopili již před lety a od kterých se můžeme učit a inspirovat.
Jako jeden z nástrojů TICu je systém Otevřené inovace, který jeho uživatelům nabízí účast na těchto akcích zcela zdarma.
Hlavní náplní Otevřených inovací je pomáhat společnostem vyhledávat a nabízet spolupráci pří řešení projektů zaměřených právě na robotizaci, automatizaci, práci s daty a mnoha dalších.
Dobrým příkladem praxe je otrokovická firma Avex Steel Products s.r.o., která se díky svému vizionářskému majiteli, jimž je pan Jiří Gistr, tímto tématem zabývá dlouhodobě.
Technologické inovační centrum, jako operátor systému Otevřené inovace, zprostředkovalo jednání mezi zadavatelem a řešitelem konkrétní výzvy zaměřené na vývoj autonomního robota, který je určen pro výrobní prostředí.
Ve společnosti Avex Steel Products s.r.o. řešitel Inovační výzvy představil hned několik návrhů a pro lepší představu pracovního zařazení a zaměření výrobního robota, si dokonce zástupci těchto 2 firem společně prošli výrobu. Na místě díky tomu vyvstalo několik dotazů a s tím spojených úkolů, na kterých nyní obě strany usilovně pracují.
Jak řekl majitel společnosti Avex Steel Products Jiří Gistr, „Chceme zákazníkům přinášet jen produkt nejvyšší kvality s velkou přidanou hodnotou a zaměstnancům maximálně zkvalitnit pracovní prostředí. Toto a mnohé další nám v dnešní době umožní jen maximální inovace a robotizace napříč celou naší společností.“
Aktuální výzvy a možnosti zapojení se do systému Otevřených inovací najdete na www.otevreneinovace.cz, sdělil projektový manažer celého systému Ing. Jaroslav Kamenčák.

About the author