Zlínský kraj má nejhustší funkční síť vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů

Ve Zlínském kraji v současné době působí 10 vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů z celkového počtu zhruba 80 subjektů v České republice. Regionální inovační infrastruktura funguje v tomto rozsahu již od roku 2009. Na půdě Vědeckotechnických parků (dále jen VTP) i podnikatelských inkubátorů (PI) Zlínského kraje vznikají četné projekty, nové podnikatelské záměry a další aktivity podporující rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

Zlínský kraj je, co do počtu vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, vedoucím na trhu. Působí zde 10 subjektů tvořící inovační infrastrukturu. Jsou jimi Centrum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně, Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, Podnikatelský inkubátor Vsetín, Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně, Technologický park Progress v Holešově, Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie při FAI UTB ve Zlíně, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, Podnikatelský inkubátor Kroměříž, Vědeckotechnický park Triangl Uherské Hradiště a v neposlední řadě taky Technologické inovační centrum ve Zlíně, které bylo prvním svého typu v kraji a kterým se inspirovaly ostatní projekty. V roce 2009 založilo Technologické inovační centrum společně s dalšími subjekty v kraji neformální síť spolupráce s názvem Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Cílem tohoto regionálního partnerství je zejména rozvoj spolupráce a budování sdílené sítě odborných poradenských kapacit.

,, S ohledem k podnikatelským tradicím a Baťovu aktuálnímu odkazu byla v uplynulém období vytvořena kvalitní regionální zlínská síť VTP. Jejím aktuálním úkolem je rozvinout vzájemnou spolupráci akreditovaných VTP s dalšími provozovanými VTP při plnění inovační a inkubační funkce a vytvořit funkční vazby park – centrum koordinované třemi akreditovanými VTP.“ , řekl doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Síť vědeckotechnologických parků ve Zlínském kraji přináší kraji především podporu pro mladé inovativní lidi a začínající podnikatele. Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka Kunovic uvedla, že díky podpoře malých, středních a inovativních podniků a vytváření infrastruktury pro začínající podnikatele se daří udržet mladé lidi v regionu, o čemž svědčí vzrůstající počet obyvatel.

,,Za pět let úspěšného fungování Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr jsme podpořili padesát projektů. Sami jsme také realizovali projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, který byl zaměřen na inovaci přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům. Tedy na inovaci v oblasti lidských zdrojů. Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr kromě spolupráce se středními a vysokými školami intenzivně spolupracuje s Moravským leteckým klastrem a firmami ve městě, kterým nabízí přednáškové a konferenční prostory, poradenství, školení apod. Není divu, že je v našem kraji tak hustá síť podnikatelských inkubátorů a technologických parků, vždyť jsme kraj podnikavý, kraj Baťovců. Kraj, kde žijí podnikaví a pracovití lidé. Stát, kraj i město je tady od toho, aby vytvářel infrastrukturu a pomáhal v rozvoji podnikání.“,  uvedla starostka Kunovic.

Vytváření pracovních pozic v rámci zakládání nových firem potvrzují i další subjekty.

,,V areálu Valašskoklobouckého podnikatelského centra, pod kterým podnikatelský inkubátor funguje, je zasídleno celkem 19 firem z nichž se cca dvě třetiny zabývají především produktovými inovacemi.“,  uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašských Klobouk.

„Co se týče spolupráce s ostatními subjekty, pak ve Zlínském kraji funguje velmi dobře model neformální spolupráce v rámci sítě inovační infrastruktury, jehož leadrem je Technologické inovační centrum ve Zlíně, který se mimo jiné zabývá otázkou změny obecných podmínek programu podpory podnikání z operačního programu OP PIK.“, podotkl Petr Kozel, jednatel Valašskokloboouckého podnikatelského centra.

,, Za uplynulou dekádu v rámci PI a VTP bylo podpořeno na 280 firem a vytvořeno přes 600 pracovních míst.“ Uvedl Ing. Petr Konečný, zástupce ředitelky TIC Zlín. Čísla potvrzují, že takto vybudovaný systém významně podporuje rozvoj regionu, který v souvislosti s geografickou polohou má i své specifické problémy.

 

  

 

About the author